Home>Nyhet>10 ekstra flyktninger nedstemt
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

10 ekstra flyktninger nedstemt

Rolf M. Hompland (krf) og Siri Fidjeland (sp) ville imøtekomme IMDIs anmodning å øke antall flyktninger med ti til 60 totalt for 2022 – 2023. Flertallet på 11 gikk for 50 flyktninger for disse to årene, mens mindretallets forslag, krf og sp, fikk åtte stemmer.

Hompland talte varmt for å imøtekomme anmodningen og ville at Sirdal skulle framstå som en ja-kommune. Han ville ha bosetting både på Tonstad og på Sinnes.

Rolv Guddal (ap) mente at en måtte sørge for god kvalitet og ikke øke for fort. Siri Ovedal (ap) støttet Guddal. Hun var også positiv til flere flyktninger, men det måtte være under ansvar. Det bør ikke gå ut over kvaliteten.

Foto: Rolf M. Hompland (krf) ville ha ti ekstra flyktninger i år.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, glass

Automatisk generert beskrivelse

Siri Fidjeland (sp) støtte Krf sitt forslag om å ta imot ti ekstra flyktninger i 2023.

Siri Fidjeland (sp) ville gjerne ha flere flyktninger nå. Hun forventet at det ville komme flere. Hun minnet om at det ikke har vært problemer med leiligheter. Hun mente også at det var en ekstra ressurs for skoler og barnehager.

Annonse

Isak Liland (h) syntes kommunen hadde vært flinke til å ta imot flyktninger. Det viktigste nå er å få dem i aktivitet og arbeid. Jobb er noe av det viktigste.

Kommunalsjef, Lotti Karjala Løvhaug konkluderer sin saksutredning slik:

Tilleggsanmodningen fra IMDI kommer kort tid etter en grundig gjennomgang av kommunens kapasitet og vurdering for bosetting i 2023 og tilhørende vedtak. Basert på en helhetlig vurdering av kommunens tjenestetilbud og tilgang på boliger, kan vi ikke se at det er muligheter for å imøtekomme tilleggsanmodningen og bosette utover de 21 flyktningene som er gjort vedtak om, uten at det går ut over kvaliteten for de som allerede er bosatte og som skal bosettes i løpet av året.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, skjerf

Automatisk generert beskrivelse

Siri Ovedal (ap) ville ha kvalitet og ikke gå for fort fram.