Home>Front>Årlig årsmøte i Leitegruppa
Et bilde som inneholder klær, person, møbler, bord Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Årlig årsmøte i Leitegruppa

Under årsmøtet til Øvre Sirdal Leitegruppe (ØSL) ble det vedtatt at det skal holdes årlige årsmøter. Hittil har det vært hver fjerde år, i takt med kommunevalgperioden. Medlemmene føler det blir for langt mellom årsmøtene og ønsket derfor å endre dette.

Arvid Tjørhom takket av som leder i styret etter 20 års innsats. Han fortsetter imidlertid i styret sammen med Lone Stormoen, Gunhild Kvinen, Terje Sinnes og Anders Tjørhom. Styret konstituerer seg og velger leder selv.

Hilde Marie Almås fortsetter som kasserer og materialforvaltere er Espen Omlid og Håvard Tjørhom.

Ola Sigurd Skreå og Ånen Ådneram takket nei til fortsettelse av styrearbeid etter å ha vært med siden starten for 39 år siden.

Foto: Arvid Tjørhom ledet årsmøtet.

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, smil, mann

Automatisk generert beskrivelse

Styret fra venstre; Terje Sinnes, Lone Stormoen, Arvid Tjørhom og Anders Tjørhom. Gunhild Kvinen var ikke til stede på årsmøtet.

Annonse

7. mars 2024 blir ØSL 40 år. Tidligere var det en ringeliste til medlemmene som deltok i redningsaksjoner. Nå styres dette via en App og meldingene kommer elektronisk hvis det er utrykninger.

De siste fire årene har ØSL deltatt i 25 redningsaksjoner. 64 medlemmer har deltatt. De har hatt mange krevende oppgaver og det er ofte utlendinger som trenger assistanse. En av de tøffeste aksjonene i år, var da de bar en 17-åring på båre fra Sandvasshytta til Lortabu. En krevende oppgave.

Arvid Tjørhom og medlemmene kan ikke rose samarbeidet med Sira-Kvina Kraftselskap nok, som alltid stiller opp med utstyr når det kreves ved utrykninger.

Ellers er Gras-rot-inntektene den viktigste inntektskilden sammen med tilskudd fra Fond fra forskjellige selskaper.

ØSL-medlemmene er en meget viktig ressurs, som rykker ut i all salgs vær, sommer som vinter. Det er en betryggelse å ha slikt lokalmannskap, klar for utrykning til alle døgnets tider. Styret har også et nært og godt samarbeid med politiet og helsemyndigheter, som oftest varsler om hjelp og ber om mannskap til utrykninger.