Home>Front>Bergsura på Fv 450 skal sikres og utvides
Et bilde som inneholder utendørs, gress, fjell, vann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Bergsura på Fv 450 skal sikres og utvides

Nå skal endelig Bergsura på fylkesvei 450 rassikres og veien omlegges. Det er en veistrekning på 1.600 meter mellom Berge og Lomeland i Gjesdal kommune som skal forbedres.

Rogaland Fylkeskommune jobber nå med konkurransegrunnlaget før anbudsdokumentene skal sendes ut. Det blir et omfattende prosjekt til omkring 150 millioner kroner, opplyser Erlend Claussen, prosjektleder i fylkeskommunen, til Sirdalmedia. Han legger til at dette er midler merket for rassikring. Det har ikke noe å gjøre med «Gjesdal-pakken» eller bompengene ved Øvstabø å gjøre.

Foto: Ny vei skal legges i vannet og på innsiden kommer det rassikringsvoll langs hele Bergsura.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Det kommer ny vei på 1.600 meter mellom Berge og nesten opp til Lomeland, langs Nedre Bergsvatnet.

Først skal det legges en ny vei med utfylling i Nedre Bergsvatnet. Det betyr at veien blir flyttet ut i vannet. Veien utvides slik at det blir gul stripe mellom de to kjørebanene.

Dessuten skal det lages en skredsikringsvoll på innsiden langs hele dette strekket. Vollen blir hele fem meter høy og avtrappes i begge ender.

Annonse

Når du kjører Hunnedalsveien mot øst eller retning Lomeland, vil det bli en ny kurve fra vannet og i tilkobling til den nye traseen (60 km/t-sonen) som ble utvidet for noen år siden. Arealet er klargjort og trær er fjernet.

Utbyggingen vil også bli krevende med hensyn til trafikkavviklingen mens byggearbeidene pågår, samtidig som trafikken skal avvikles daglig. Disse detaljene vil en komme tilbake til når prosjektet er kommet litt lenger. Arbeidet vil ikke påbegynnes før 2024.

Denne veien har stor betydning for de som til daglig kjører fylkesvei 450 til Sirdal, derfor er det viktig å holde fastboende og hytteeiere orientert om framdriften for dette prosjektet.