Home>Front>Bygde- og næringsutvikling
Et bilde som inneholder klær, person, mann, Menneskeansikt Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Bygde- og næringsutvikling

Fredag 3. november samles medlemmer i Sirdal Næringsforening og VisitSirdal365 til møte om bygdeutvikling og framtidsutsiktene for ny næringsutvikling i Sirdal. Møte holdes i Tonstadlis konferanselokaler og det starter klokka 0930.

Ifølge styreleder Inge Oliversen tar en for seg flere bransjer og hører om gode innspill fra ledende aktører. Følgende program for dagen er:

  • Strategi og prioriteringer fra Sirdal Næringsforening

Inge Oliversen, styreleder SNF

  • Landbyutvikling i Randaberg, hvordan skape lokal identitet og vekst

Svein Sørnes, leder av Landsbyforeningen i Randaberg

  • Framtidsrettet gårdsbruk i utkant-Norge – hva er riktig satsing?

Torgeir Erfjord, direktør Landbruk, Felleskjøpet Rogaland Agder

  • Offentlige anskaffelser – en vekstmulighet for Sirdalsbedriftene ?

Olav Myklebust, leder innkjøp og anskaffelser, Agder Fylkeskommune

Annonse

  • Bærekraft som konkurransefortrinn, en veiviser til målet

Hans Fredrik Grøvan, Lister Næringsforening

  • Lidenskap, vennskap, klokskap og galskap som drivkraft for utvikling

Agnes Berntsen, utviklingsentusiast, kjent fra hotell på Jæren, Fevik og Utsikten

For de som ønsker å delta på seminaret, er det påmelding innen tirsdag 31. oktober.

Foto: Styret i Næringsforeningen fra venstre; Thomas Hukkelås, Mads Hompland, Anniken G. Birkeland, Lars Kåre Skeie og Inge Oliversen, samt Gunn Siri Omlid foran med mikrofonen.

Et bilde som inneholder klær, person, mann, sko

Automatisk generert beskrivelse

23.august hadde Næringsforeningen valgmøte i Kulturhuset på Tonstad.