Home>Front>Hytteaktiviteten trappes ned
Et bilde som inneholder utendørs, transport, gravemaskin, fjell Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Hytteaktiviteten trappes ned

De siste årene har det nesten vært en Risa-maskin på hvert nes i Øvre Sirdal. De tre årene 2020 – 2022 var helt ekstreme. Da var det høy aktivitet med grunnarbeid i form av sprengning, grøfte- og tomteklarering før ferdigstillelse med singling og grusing av veier.

  • Vi fikk unnagjort mye grovarbeid på de feltene vi jobbet på i fjor. Inneværende år er det mer ferdigstillelse av tomter og veier. Når sesongen avsluttes for i år vil det være mye byggeklare tomter som ligger klar. Neste år forventer vi derfor mindre aktivitet innen klargjøring av tomter, sier Mads Hompland, daglig leder for Risas avdeling i Sirdal, til Sirdalmedia.

Hompland har ventet på en utflating av aktivitetsnivået. Normalt gjør selskapet grunnarbeidene for Solhytten, Sinneshyttå og Sirdal Eiendom/Bygg. En del hytteeiere har dette året gjennomført mindre prosjekter med utbygginger og garasjer og boder.

10 tunge maskiner i form av grave- og borerigger og dumpere har vært i sving dette sommerhalvåret. I fjor var de oppe i 25 maskiner av denne typen.

Sirdals-avdelingen med lokale medarbeidere teller 25-30 ansatte. Dette året forventer Hompland at omsetningen vil komme opp i omkring 50 millioner kroner.

Utenom hyttebygging har de også ferdigstilt et småkraftverk ved Storekvæv dette året. I tillegg jobbes det med en stor jobb i Kvinesdal for et nytt småkraftverk på Gjemlestad.

Foto: Forventer å se færre Risa-maskiner i aktivitet med hyttebygging neste år.

Annonse

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, smil, Kinn

Automatisk generert beskrivelse

Mads Hompland har hatt noen ekstremt travle år i Øvre Sirdal de siste sesongene.

  • Utsiktene ?
  • Jeg forventer at flere småkraftverk blir bygget ut med dagens strømpriser. Så venter vi på Haughom-tunnelen, mer damrehabilitering og et anbud på fylkesvei 450 ved Lomeland der rassikring skal utføres, sier Hompland.
  • Håpet er jo også at hyttemarkedet skal ta seg opp igjen og at aktørene velger å sette i gang nye felt.

Mindre oppdrag, privat som offentlig, gjør at konkurransenivået hardner til. Det er hard kamp om oppdragene. Mange gir anbud når det kommer nye jobber.

Risa mistet i 2021 driftsavtalen med Agder Fylkeskommune for brøyting og vedlikehold av fylkesveier. Nå er dette delt opp i langt flere avtaler. Risa beholder brøytingen fra Omlid til Ådneram, sammen med Hunnedalsveien til Rogalands grense. Tre biler er satt av til dette oppdraget som er basert på døgnåpne veier.

Et bilde som inneholder utendørs, sky, himmel, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Hobmansknuden ved Slottet har vært et viktig felt for Risa de siste årene.