Home>Nyhet>Kraftige vindkast og minusgrader
Et bilde som inneholder utendørs, natur, fjell, himmel Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Kraftige vindkast og minusgrader

Fredag har det vært kraftige vindkast i Øvre Sirdal. Ved 14-tiden var det to minusgrader og vindkast rundt 25 m/s (liten storm). Det er også meldt noe snøfokk. Dette har resultert i midlertidig stenging av Suleskardveien fra klokka 1500 fredag.

Vinden skal øke på utover kvelden og natten. Da viser meldingene at det kan komme opp til 30-34 m/s. Det betyr full storm i kastene. Dette viser godt igjen med sand som ryker. På flere vann er det hvitt og sterk vind. Det betyr store og sterke bølger.

I natt var det fire minusgrader og da frøs elver og bekker. Nå er disse som et hvitt maleri oppetter fjellsidene.

Foto: Østavinden tar kraftig over Hunnevatnet fredag.

Et bilde som inneholder tekst, lilla, kart, fiol

Automatisk generert beskrivelse

Foto: Kartet viser hele området som berøres av farevarsler. Vindstyrken er angitt med lilla farge, hvor den mørkeste viser sterk storm. Figur: MET.no

Fra fredag ettermiddag og utover lørdag ventes lokalt svært kraftige vindkast i deler av Agder, Rogaland og Hordaland. I fjellet er det ventet storm og det kan bli snøfokk.

Annonse

Værsituasjonen

Et kraftig lavtrykk over Storbritannia kombinert med et sterkt høytrykk over Nord-Skandinavia, lager et kraftig øst-nordøstlig vindfelt. Fra fredag ettermiddag og utover lørdag ventes lokalt svært kraftige vindkast i deler av Agder, Rogaland og Hordaland. De kraftigste vindkastene er ventet i indre fjord- og dalstrøk på Sørvestlandet, og kystområdene i Agder, med vindkast på 28-36 sekundmeter fra øst. I fjellet er det ventet storm og det kan bli snøfokk.

I nordlige og ytre deler av Vestlandet, helt sør i Trøndelag, fjellet i Sør-Norge og i østlige deler av Agder er det varslet gult farevarsel om lokalt kraftige vindkast.

Konsekvenser

Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over og vinden kan skade bygninger eller infrastruktur. Veier og broer kan bli stengt. Reiser vil kunne få lenger reisetid eller måtte kanselleres. Strømforsyningen vil bli påvirket.

Det er også fare for at høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Råd

Sikre løse gjenstander og unngå ferdsel på utsatte steder. Vurder om reiser er nødvendig og beregn ekstra tid til transport. Sjekk veimeldinger på 175.no, følg rådene og sjekk status fra transportaktørene. Behov for beredskap vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Et bilde som inneholder grotte, natur, utendørs, kunst Automatisk generert beskrivelse

Nå er vannet frosset i denne elven som fører ned til Hunnevatnet.

Gult farevarsel: snø i Agder

I deler av Agder kan det fra torsdag kveld komme snø, og det er utstedt gult farevarsel. På noen åser og høydedrag kan det komme opptil 10 cm snø frem til lørdag formiddag, men stort sett venter vi mindre mengder. Nær kysten kan det hende at nedbøren kun kommer som regn og sludd.