Home>Nyhet>Lanseringsfest på Hidra
Et bilde som inneholder klær, person, møbler, Menneskeansikt Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Lanseringsfest på Hidra

Over 20 personer hadde funnet veien til lanseringsfesten for Tore Kvævens nye bok lørdags-kvelden. Det var den første av to bøker i bokprosjektet «Raudt støv». Neste roman kommer neste høst.

Lanseringsfesten fant sted i Isbuas lokaler på Hidra. Gülo-kulturverksted stod for arrangementet.

Først var det musikk fra trioen Vidar Arntsen (Myrull), Inge Svege og Christian Sunde (han med hodene) som satte musikalske toner for kvelden.

Deretter intervjuet Günther Frauenlob Tore Kvæven om det nye bokprosjektet. Tore leste tre utdrag fra boka. Günther som til daglig er internasjonal oversetter og litterær agent med base i Berlin, har de siste årene presentert en rekke kjente norske forfattere gjennom GüJo-kulturverksted sine bokbad på Hidra.

Samlaget presenterer romanen slik:

Året er 2060. Generalløytnant John Arnhem og elitesoldatane hans ligg skjult bak røter og breie bregnar i Malaysias jungel. Dei er i fiendens habitat, jakta av avanserte blodhundar som kan fanga opp lukter med konsentrasjonar ned til enkeltmolekyl. Det er her det blir avgjort om dei skal venda attende til australsk jord, eller om dei til sist skal gå i eitt med regnskogens evigvarande fukt og stank.

Annonse

Den verdsomspennande krigen har vart i 17 år. I Australia er det berre ein liten by i nordvest som enno klarer å halde stand mot fienden. Sentralt i forsvaret står John Arnhems spesialeining Dronningas jegerar. Men krigen og alt John Arnhem har trudd på, er i endring. Den sigeren han ein gong trudde han skulle oppleva, synest fjernare enn nokon gong.

Medan krigsmaskineriet rullar fram i all sin brutalitet, finst naturen der, også den full av elende, men òg av livskraft. Medan menneska manøvrerer mot sin eigen undergang, gjer villhestane som dei alltid har gjort, dei følgjer flokken og instinktet og gjer kva dei kan for å overleve. 

Foto: Tore Kvæven intervjues av Günther Frauenlob.

Et bilde som inneholder klær, mann, person, kvinne

Automatisk generert beskrivelse

Over 20 tilskuere var til stede på lanseringsfesten i Isbua på Hidra lørdag.