Home>Front>Mye flott utstyr i BUA
Et bilde som inneholder person, klær, innendørs, vegg Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Mye flott utstyr i BUA

Fredag kom det mye flott sports- og friluftsutstyr til BUA (barne-unge aktivitet) utlånssentral på Tonstad. Kommunen har leid lokaler av Tonstad Idrettslag og Alf Sveinung Haughom skal lede sentralen sammen med Sirdal frivilligsentral.

  • Utstyret lånes ut for to dager i uken og virker som et bibliotek. Du må lage din profil, før du kan begynne å låne utstyr, forteller Haughom.

Nå er det høysesong for å legge ut vinterutstyr i form av skøyter, fjellski og alpinutstyr til utlån. Mange barn og unge har ikke råd til å anskaffe utstyr selv ved å kjøpe. Nå kan de låne og se hvordan de liker de forskjellige idrettsgrener.

I tillegg er det friluftsutstyr a la telt, soveposer, liggeunderlag og fiskeutstyr. Sommertid vil sykler, kanoer og kajakker være mulig å få låne.

Foto: Alf Sveinung Haughom skal lede Frivilligsentralen og BUA.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, skilt, eiendom

Automatisk generert beskrivelse

Frivilligsentralen og BUA holder til i Tonstad Idrettslag sine lokaler.

  • BUA er et lånetilbud, lokalt som på landsbasis. Er du på reise og har anskaffet deg en profil, kan du låne der du oppholder deg. Det gjelder barn som voksne. Vi regner også med at dette tilbudet vil være bra for barnehager og skoler når de skal ha felles utflukter, sier Haughom.

Når BUA er kommet skikkelig i gang, vil det også bli satellitter for utlån til andre deler av kommunen. Det vil være spesielt for flyktninger å få prøve utstyr via BUA. Haughom forteller at det skal opprettes en facebook-side der en kan presentere utstyr og muligheter en har for leie. Dette gjelder også for hytteeiere eller vanlige turister.

Annonse

Mandag 13. november klokka 1800 inviterer kommunen til oppstart av Sirdal frivilligsentral og BUA utlånssentral i kulturhuset på Tonstad.

Frivilligsentraler kan defineres som mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige lag & foreninger, næring og kommunen.

Målet med en slik samling er å sette fokus på hva innbyggerne og frivilligheten i kommunen tenker rundt hvilke oppgaver og tjenester som en frivilligsentral kan og bør engasjere seg i. Frivilligsentralen skal være et bindeledd mellom kommunen og det frivillige arbeidet. Hvordan bør denne organiseres for at nytteverdien skal oppleves best mulig av alle parter?  Hvordan nå fram til ulike grupper i kommunen uavhengig av alder og nasjonalitet?  Dette er spørsmål som vi ønsker å ta opp på samlingen.

Marianne Hafte, som er leder for frivilligsentralen i Flekkefjord, kommer for å fortelle litt om hvordan ordningen er organisert og fungerer der. Flekkefjord fikk årets frivillighetspris i Norge i 2019. Begrunnelsen for dette var blant annet det systematiske arbeidet som ble gjort for å legge til rette for samspill mellom politikk og frivillighet.

BUA utlånssentral skal organiseres under frivilligsentralen i Sirdal. Målet med BUA er å bidra til inkludering, bedre folkehelse og redusert forbruk gjennom gratis utlån av utstyr til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. På møtet ønsker vi å informere nærmere om ordningen og hvordan den er tenkt organisert hos oss. Vi får også høre litt om BUA i Flekkefjord.

Haughom håper mange vil komme på samlingen og bidra med gode innspill som styret og ansatte kan ta med seg i den videre planleggingsprosessen for frivillighetssentralen og utlånssentralen.