Home>Front>Øker belastningen for min klient
Et bilde som inneholder utendørs, eiendom, plante, Eiendomsmegler Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Øker belastningen for min klient

Oppsigelsen og avskjedigelsen av enhetsleder Ruth Lillian Hompland i Sirdal kommune, kjennes ugyldig. Dette var en enstemmig dom fra Sør-Rogaland Tingrett i Egersund, som ble forkynt partene 22. september. Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr har antydet at hun vil anke dommen inn for Gulating lagmannsrett. Ankefristen går ut 20. oktober.

Etter at dommen ble kjent, la kommunedirektøren ut en sak på kommunens hjemmeside. Dette reagerer advokat Magnus Buflod i Norsk Sykepleierforbund på. Han representerer Hompland i saken mot kommunen.

Her følger kommunedirektørens innlegg:

Kommunedirektøren presiserer følgende:

Dom i saken ble oversendt fredag ettermiddag. Kommunedirektøren har ikke hatt anledning til en grundig gjennomgang av dommen.

Kommunens advokat i saken adv. Stordrange har foreløpig konkludert at dommen bør vurderes anket.

Annonse

Kommuneloven fastslår at det er kommunedirektøren som treffer avgjørelser om tjenestlige reaksjoner i personalsaker. Det gjelder også i rettstvister som oppstår som følge av slike avgjørelser.

Slik er det også i denne saken. Undertegnende representerer kommunen i retten, bistått av adv. Stordrange.

Det presiseres herfra at kommunedirektøren ikke har konkludert i sakens anledning, heller ikke knyttet til ankespørsmålet.

Kommunedirektøren vil bruke nødvendig tid på en grundig gjennomgang av dommen og relevante forhold før konklusjon trekkes.

Sakens offentlige interesse gjør at det kan være nødvendig å gi informasjon til kommunestyret.

Reagerer kraftig

  • Hva tenker du om at kommunen har lagt ut informasjon om saken på egen nettside?
  • Dette er et nytt overtramp. Kommunen burde åpenbart vite bedre enn å legge ut informasjon og gi uttalelser til media i saker som involverer egne ansatte, sier Buflod.
  • Hva reagerer du på?
  • Dommen slår fast at arbeidstaker ikke kan bebreides. Da kan ikke kommunedirektøren hevde det motsatte slik hun blant annet har gjort til avisen Agder.
  • Men kommunen kan vel anke hvis de er uenig i dommen ?
  • Før lagmannsretten eventuelt har landet på en annen konklusjon, er tingrettens dom riktig. Kommunedirektørens uttalelser vitner om manglende respekt for rettssystemet. Det øker selvsagt belastningen for min klient at kommunen fortsetter å hevde noe retten har konkludert med at er feil, svarer Buflod.
  • Hva tenker du om at kommunedirektøren skriver at hun vurderer å anke?
  • At kommunedirektøren beslutter anke etter kommuneloven, er i hvert fall feil. Det er ordføreren som er reiser og tar imot søksmål på vegne av kommunen. Hvilket organ som avgjør om ordføreren kan reise sak eller anke, er forskjellig fra kommune til kommune. Er ikke beslutningsmyndigheten delegert, tilligger den kommunestyret. Uten å ha finlest delegasjonsreglementet i Sirdal, ser det ut til å være regelen der. Ut over det er det ikke naturlig å kommentere saken før det er avklart om saken ankes, avslutter advokaten.

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i Sirdal Kommune fikk tilbud til å komme med tilsvar til advokat Buflods kommentarer, men takket nei.