Home>Nyhet>Plastpresse-sak utsatt
Et bilde som inneholder utendørs, Refleksklær, arbeidsantrekk, vei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Plastpresse-sak utsatt

Et enstemmig formannskap i Sirdal utsatte torsdag landbrukssjef, Sverre Thele, sitt forslag om ekstra tilskuddsordning for plastpresser. Utsettelsen går ut på at organisasjonene, næringsforeningen og bondelaget, i samarbeid med Asko ser på en fellesløsning for plastpresse ved miljøstasjonen på Tonstad.

Denne saken startet i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM), der Senterpartiet ba administrasjonen om en orientering om hvor mye det var brukt av potten for diverse midler til jordbruket. Videre om kommunen i den forbindelsen kunne gitt et solid tilskudd til de som ville gå til innkjøp av plastpresse.

  • Tilskudd til plastpresse i jordbruket er et positivt tiltak som kan avhjelpe forsøpling og bedre materialgjenvinningen og ressursutnyttelsen. Det legges til grunn at det er et budsjettmessig rom for en ekstra tilskuddsordning i 2023, påpekte landbrukssjefen i sin vurdering.

En plastpresse på hvert gårdsbruk syntes Isak Liland (h), Ingvar Sele (krf) og Thor Jørgen Tjørhom (sp) var råflott. Men alle var enige i miljøtiltaket og de problemer som finnes med plastforsøplingen. Derfor foreslo de muligheten for å få til en ordning ved IRS miljøstasjon på Tonstad. Saken sendes nå tilbake for utredning.

Foto: Miljøstasjonen på Tonstad kan være et egnet sted for en plastpresse.