Home>Nyhet>Tre utvalgsledere til Ap – en til høyre
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, mann, klær Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Tre utvalgsledere til Ap – en til høyre

Under kommunestyremøtet i Sirdal torsdag, ble medlemmene til de forskjellige utvalgene valgt. Øystein Tjørhom (h) skal lede oppvekst og levekår, Henning Sinnes (ap) TLM-leder, Jonny Liland (ap) leder av administrasjonsutvalget og Rolf Guddal (ap) leder for nytt porteføljeutvalg.

 • Hovedutvalg for oppvekst og Levekår  –  7 medlemmer

Høyre:  

Øystein Tjørhom (leder),  Mariann Moen

Varamedlemmer:  Turid Omlid Fjeldsaa, Lars Enok Wang, Bjørg Anny Klungland Tjørhom, Magne Ådneram

 • Kristelig Folkeparti

Anne Karin Liland

Varamedlemmer: Per Sveinung Tonstad, Dagny Irene Tonstad Torstensen, Astrid Tonstad

Annonse

 • Arbeiderpartiet

Siv Tone Åsemoen Bjunes  (nestleder)  Stein Ivar Sinnes

Varamedlemmer: Gunn Helen Bjunes, Gaute Josdal, Astrid Bjordal Rydland, Rolv Guddal

 • Senterpartiet

Siri Fidjeland, Andreas Liland

Varamedlemmer: Inger Johanne Ousdal, Geir Øystein Tjomlid, Arnt Åge Skreå, Paul Olav Ousdal

Hovedutvalg for teknikk, landbruk og miljø  –  7 medlemmer

 • Høyre:

Øyvind Moen , Turid Omlid Fjeldsaa

Varamedlemmer:  Johan Fjeldsaa, Bjørg Anny Klungland Tjørhom, Magne Ådneram, Elin Liland

 • Kristelig Folkeparti

Ingvar Sele (nestleder)

Varamedlemmer:  Arne Ivar Haughom, Ole Terje Josdal, Reidun Byberg Haughom

 • Arbeiderpartiet

Henning Sinnes (leder)

Varamedlemmer:  Einar Thygesen, Siri Ovedal

 • Venstre:

Mabel Nesset

Varamedlemmer: John Marius Ousdal, Carl Omlie

 • Senterpartiet

Kari Kvæven, Egil Rune Sunde

Varamedlemmer: Sven Haughom, Odd Åsbjørn Ousdal, Geir Magne Hadland, Torbjørg Haugen

 • Administrasjonsutvalg  –  5 medlemmer + 2 medlemmer fra fagforeningene
 • Høyre:

Isak A. Liland (nestleder)

Varamedlem:  Terje Moen, Bjørg Anny Klungland Tjørhom

 • Arbeiderpartiet:

Jonny Liland  (leder)  Siri Ovedal

Varamedlemmer:  Astrid Bjordal Rydland, Rolv Guddal, Stein Ivar Sinnes,

 • Kristelig Folkeparti

Reidun Byberg Haughom

Varamedlemmer:  Ingvar Sele, Anne Karin Liland

 • Senterpartiet

Thor Jørgen Tjørhom

Varamedlemmer:  Siri Fidjeland, Kari Kvæven

Foto: Øystein Tjørhom (h) skal lede oppvekst og levekår.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, mann

Automatisk generert beskrivelse

Rolv Guddal (ap) leder for porteføljeutvalg.

 • Kommunestyret- og formannskapets porteføljeutvalg,   –  5 medlemmer
 • Høyre:

Terje Moen  (nestleder)

Varamedlemmer:  Øystein Tjørhom, Elin Liland

 • Arbeiderpartiet:

Rolv Guddal (leder),  Astrid Bjordal Rydland

Varamedlemmer:  Siri Ovedal, Stein Ivar Sinnes

 • Kristelig Folkeparti

Per Sveinung Tons

Varamedlemmer:  Anne Karin Liland,  Ingvar Sele

 • Senterpartiet

Siri Fidjeland

Varamedlemmer: Thor Jørgen Tjørhom, Andreas Liland

Utsendinger hvor ordfører/varaordfører velges:

Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Ordfører Jonny Liland       vararepresentant: Varaordfører Isak A. Liland

Agder Sekreteriat  (nytt 2023)

 • Ordfører Jonny Liland       vararepresentant: Varaordfører Isak A. Liland

Agder Museum – representantskap

 • Ordfører Jonny Liland       vararepresentant: Varaordfører Isak A. Liland

Konsesjonskraftfondet IKS, representantskap (KIKS)

 • Ordfører Jonny Liland       vararepresentant: Varaordfører Isak A. Liland

Styret for verneområdet SVR

 • Ordfører Jonny Liland       vararepresentant: Varaordfører Isak A. Liland

Representasjon i eiermøter  Å Energi 

 • Ordfører Jonny Liland       vararepresentant: Varaordfører Isak A. Liland

Listerrådet

 • Ordfører Jonny Liland       vararepresentant: Varaordfører Isak A. Liland

Interkommunal revisjon

 • Varaordfører Isak A. Liland     vararepresentant: Ordfører Jonny Liland

Representantskap IRS miljø

 • Ordfører Jonny Liland
 • Varaordfører Isak A. Liland