Home>Nyhet>Vikariat for politikontakt utlyst
Et bilde som inneholder kjøretøy, Landkjøretøy, tekst, bil Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Vikariat for politikontakt utlyst

Vikariatet som politikontakt for Sirdal og Bjerkreim etter Jon Ulebergs permisjon, er lyst ut for ett år, opplyser Siri Fisketjøn Indrebø, politiinspektør ved Sør-Vest Politidistrikt til Sirdalmedia.

Espen Haga er midlertidig tilsatt i denne stillingen. Politiinspektøren sier at delt stilling med Bjerkreim opprettholdes.

Et bilde som inneholder person, vegg, Menneskeansikt, klær

Automatisk generert beskrivelse

Justisminister Emilie Enger Mehl og ordfører Jonny Liland på Bjerkreim-møtet 6. september.

  • Hvis vi ikke styrker det forebyggende arbeidet, med nærpoliti i den nye lokalpolitireformen som skal komme i høst, er jeg redd for at regningen på sikt kan bli langt større for samfunnet, sa Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister, da hun besøkte Regionråd Dalane og Sirdal kommune i et møte på Vikeså 6. september.

Med forebyggende arbeid mente Enger Mehl at politikontakten må tilbake, slik den opprinnelig var. De fem lokale ordførerne fra Sirdal, Lund, Sokndal, Egersund og Bjerkreim uttrykte bekymring for tryggheten, sammen med manglende tilstedeværelse av politi, spesielt i helger og på kveldene. Ministeren lovet politikontaktene på plass igjen senest innen 2024.

Nærpolitireformen har redusert antall stillinger i disse fem kommuner fra 30 årsverk til 23. Redusert responstid gjør innbyggerne utrygge. Redusert kapasitet til å følge opp straffesaker, bygge egne saker, gjør at innbyggerne opplever det «fritt fram». Redusert kapasitet til krumtappen i nærpolitireformen, politikontakten, gjør at forebyggende arbeidet ikke blir prioritert.

  • Jeg oppfatter justisminister Emilie Enger Mehls (sp) budskap, i Bjerkreim-møte, at Sirdal kommune vil få politikontakten igjen, senest i 2024, sa ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune, til Sirdalmedia etter møtet.

Det siste halvåret har det blitt jobbet målrettet med å få styrket politikontakt-tilbudet. Da er det gledelig at statsråden bekrefter dette i dette møtet. Regionråd Dalane hadde, sammen med Sirdal Kommune, invitert justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til møte og gjennomgang av status for politisituasjonen i regionen, i Bjerkreim kommune i rådhuset på Vikeså.

Annonse

Etter siste tids utvikling med hensyn til økende kriminalitet, har kommunen bedt politimesteren for Sør-Vest Politidistrikt å iverksette en plan som gir Sirdals lokalsamfunn tryggheten tilbake.

Politikontakt-diskusjonen kom for fullt i mai da Bjerkreim og Sirdal kommune skulle dele en stilling som politikontakt med tre dager i uken på hver plass.

Ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune var ikke tilgjengelig for kommentar i dag.