Home>Front>Arbeidsforholdene uholdbare
Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front

Arbeidsforholdene uholdbare

Arbeidsforholdene ved kirkekontoret er uholdbare. Dagens kontorer mangler ventilasjon, det er lytt mellom kontorene og vanskelig for konfidensielle samtaler. Utilstrekkelig areal og universell utforming mangler. Dagens bygning er totalt uegnet som arbeidsplass og bryter med lovkravene.

Yngve Bjørn Søyland, kirkeverge for Sirdal Sokneråd, oppsummerer kontorforholdene på Tonstad som ikke ivaretar sikkerheten, helsa og velferden for arbeidstakerne.

Arbeidstilsynets krav til en arbeidsplass har følgende dokumentasjonskrav, blant annet:

Det gjelder krav til areal, ventilasjon, garderober, spiserom, dusj, toaletter, inklusive handikaptoalett, heis og dagslys. Pluss lydtette arbeidsplasser for konfidensielle samtaler.

Sirdal kommune har forpliktelser overfor kirken ifølge Trossamfunnsloven, om å holde kontorer for kirkens ansatte som yter tjenester for innbyggerne.

Enten må dagens hus rives eller restaureres, eller så må kommunen finne andre egnede lokaler.

Annonse

  • Nye godkjente kontorer har stått på dagsorden i over 12 år. Det ene prosjektet etter det andre er avløst, og det er brukt mye tid og penger. Alle prosjektene har strandet. Biskopen har også tatt opp saken i 2013 og 2022, uten resultater, sier en fortvilet Søyland.
  • Det er behov for en løsning. Vi kunne ønsket større engasjement fra politikerne til å finne en løsning for kontorlokalene.

Sirdal kommune har avsatt en million kroner på investeringsbudsjettet. Sirdal Sokneråd ved kirkevergen har søkt om 4,5 millioner kroner til dette prosjektet.

Foto: Kirkeverge Yngve Bjørn Søyland er misfornøyd med arbeidsforholdene for de kirkelig ansatte.