Home>Front>For lite galskap i bedriftene
Front Nyhet Nyhet forts.

For lite galskap i bedriftene

«Det er alt for lite galskap i norske bedrifter. Jeg oppfattes nok ofte som litt galen, og det stemmer det. Jeg er glad jeg har beholdt naiviteten i meg. Jeg tror ofte barnslig kreativitet fungerer som katalysator til positiv tenking.»

Slik innledet utviklingsentusiast, Agnes Berentsen sitt foredrag under medlemsmøtet til Sirdal Næringsforening og VisitSirdal365 på Tonstad fredag. Bygde- og næringsutvikling var i fokus denne gangen. 50 medlemmer var til stede på møtet.

Hun er nå i bresjen for Team Utsikten, og har i mange år jobbet med hotell- og destinasjons-utvikling.

  • Steingal? Bygge stein på stein? Kanskje er det kombinasjonen som er meg, fortsatte Berentsen som fortalte om sin lidenskapelige ledelse, hardt arbeid og prosjekter som arbeidsmetode.

Gode prosjekter skapes ved:

  • Oppmerksomhet og handling
  • Stolthet og tydelighet
  • Medvirkning og samspill internt
  • Tidsavgrenset dynamikk
  • Resultater

Foto: Agnes Berentsen holdt et engasjerende innlegg.

Svein Sørnes landsbygeneralen på Randaberg.

Annonse

Den grønne landsbyen

Svein Sørnes, landsbygeneral på Randaberg, snakket om fellesnevneren for levende og bærekraftig lokalsamfunn. Det handler om folk og ildsjeler med iboende glød, glede og entusiasme.

Kommune, næringsliv, kulturliv og frivillig liv må spille på lag og vise omverden at samhold og samarbeid er bærebjelkene i den grønne landsbyen.

Landsbyforeningen koordinerer alle felles aktiviteter, vår, høst og julemarked, som arrangeres i Randaberg sentrum. Disse markedene er blitt en tradisjon og samler bygda og tiltrekker seg besøkende.

Landbruksdirektør, Torgeir Erfjord i Felleskjøpet snakket om trender og muligheter for landbruksnæringen.

Olav Myklebust, leder innkjøp og anskaffelser i Agder Fylkeskommune, fortalte om hvordan bedrifter kan få leveranser til det offentlige. Mange er opptatt av hvordan veien fram til ordre og leveranser til det offentlige er.

Leder av Lister Næringsforening, Hans Fredrik Grøvan, belyste hvordan bærekraft kan gi verdiskapning for både bedrifter og miljøet.

  • Å jobbe for en ny firefelts E 39 fra Kristiansand til Stavanger er et viktig fokusområde, sa Grøvan, som jobber for at denne veistrekningen prioriteres i ny NTP-plan.

Varaordfører, Isak Liland i kommunen, innledet møtet og fortalte om Sirdalstariffen, hvor strømmen var redusert fra 50 øre til 25 øre fra 1. november. Han fortalte om sin rolle hvor han skal ha kontakt med næringslivet og reiselivet spesielt.

Hans Fredrik Grøvan under sitt innlegg.

50 medlemmer var til stede på møtet fredag.