Home>Nyhet>Førstehjelpskurs for Bondelaget
Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, smil Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Førstehjelpskurs for Bondelaget

Sirdal Bondelag arrangerte tirsdag, for første gang, førstehjelpskurs for medlemmer og ikke medlemmer.

Kurset ble holdt på Tjørhom grendehus og anestesi-sykepleier, Gunhild Kvinen var instruktør.

  • Førstehjelp er ferskvare og det er alltid godt med repetisjon. Vi hadde gjennomgang av livredning, med hjertekompresjon og læring av å stoppe blødninger, blant annet, sier Tor Arne Liland i Bondelaget.

Gårdbrukere kan være en yrkesgruppe som er mer ulykkesbelastet enn andre. Derfor er det godt for dem å få litt kunnskap om førstehjelp, hvis det skulle hende noe. Kommunen er langstrakt, med store avstander, og det kan i mange tilfeller ta tid før mannskaper med kompetanse kommer fram.

  • Et sånt kurs er nyttig for alle. Du vet aldri når du kan komme ut for et uhell. Den første timen er den mest kritiske, sier Liland.

HMS og førstehjelp-kunnskap er derfor viktig i hverdagen for de fleste innbyggerne.

Foto: Gunhild Kvinen fikk blomster for sin innsats med førstehjelpskurset av Tor Arne Liland.

Et bilde som inneholder innendørs, møbler, person, klær

Automatisk generert beskrivelse

15 deltakere deltok i Bondelagets førstehjelpskurs.

Annonse