Home>Nyhet>Gang- og sykkelbru over Sira
Et bilde som inneholder utendørs, gress, tre, fjell Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Gang- og sykkelbru over Sira

Sirdal kommune har nå lagt ut tilbudskonkurranse for bygging av gang- og sykkelbru over elva Sira ved Sirdalsvatnet. Det er lagt opp til en totalentreprise. Anbudsfristen er 22. desember klokka 1200.

I opplysningene for konkurransen skriver kommunen at det er avsatt midler til bru, treningssenter og kraftvitensenter i budsjettet. Dette inngår som en del av utbyggingsavtalen med Tonstad Vindpark.

Det legges opp til to brutyper. Enten kassabru i stål i tre spenn, med en brulengde på 120 meter. Eller, det andre alternativet som er Bjelke-platebru i betong i fem spenn, med brulengde 120 meter. Bredden for gang- og sykkelbrua er seks meter.

Foto: Gang- og sykkelbrua skal bygges like ovenfor terskelen.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Dette kartet viser hvor gang- og sykkelbrua skal bygges.

I Sira er det en terskel i elva, rett sør for brustedet. Terskelen består av spunt og stor stein. Påvirkes denne av midlertidige fyllingsarbeider, skal denne tilbakeføres omtrent slik den var før byggingen startet.

Annonse

Det skal forberedes for både integrert funksjonsbelysning i rekkverkets øvre håndløper og for effektbelysning av brukasse under nedre punkt av rekkverket for indirekte belysning av brukassen.

Detaljprosjektering av rekkverket skal omfatte koordinering mot byggherrens leverte lysanlegg. Dette omfatter også føringsveier og plassering av styreskap.

Rekkverket skal være tilpasset brua og det skal ikke være klatrevennlig slik at mindre barn lett kan klatre over. Høyde rekkverk skal være på 1,2 meter.

Det skal etableres håndløper i to høyder langs begge sider, etter regelverket.

Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 meter. Rekkverk skal være med transparente strekkmetallrister slik som vist i illustrasjon.

Rekkverket skal være skrånende inn mot brua.

Det skal også gis opsjonspris på rekkverk i samme utforming, men med plater av polykarbonat.

Brua skal ha universell utforming.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vann, vei

Automatisk generert beskrivelse

Kassabru i stål med tre spenn. 120 meters lengde med seks meters bredde.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vei, bro

Automatisk generert beskrivelse

Eller Bjelkeplatebru i betong i fem spenn. 120 meters lengde og seks meter bredde.