Home>Front>Hytteavfall på Gravassryggen fjernet
Front Nyhet Nyhet forts.

Hytteavfall på Gravassryggen fjernet

Containere for hytteavfall på Gravassryggen er nå fjernet. Planprosessen med nye nedsenkbare avfallsdunker på Fidjeland er lagt på is. Matavfall fungerer ikke som ønskelig for hytteabonnentene.

Steinar Ness, daglig leder av IRS Miljø IKS på Erikstemmen i Flekkefjord, bekrefter disse opplysningene til Sirdalmedia.

Containerne som er plassert mellom Fidjeland og Kvæven langs fylkesvei 450, er ønskelig å flytte, samtidig som de vil ha nedsenkbare containere for avfall. – Denne saken er lagt på is. Planprosessen ble for tung og omstendelig, så vi gjør nye vurderinger, sier Ness om Fidjelandprosjektet.

Foto: Containerne på Gravassryggen er nå fjernet. Foto: Andrine Meland.

Steinar Ness er ikke fornøyd med prosessen på Fidjeland.

Gravassryggen

Annonse

IRS har i lengre tid opplevd store utfordringer med hensetting av avfall ved vårt returpunkt for hytteavfall på Gravassryggen. I tillegg er det også vinterstid store problemer med å holde dette returpunktet tilgjengelig og fri for snø.
Som følge av dette ble returpunktet ved Gravatn fjernet forrige uke.

Fritidsabonnenter i dette området, som tidligere har benyttet returpunktet ved Gravatn, henvises nå til en av IRS øvrige returpunkt ved Tjørhomfjellet, Monen, Svartevatn eller Soleiknuten.

  • I tillegg har vi inngått avtale med Gjesdal kommune, der det er mulig å tømme avfall, sier Ness, som har informert de hytteeierne det gjelder hvor de kan tømme i Hunnedalen.

Matavfall for hytteabonnenter

Som følge av nye EU-regler har IRS Miljø innført utsortering av matavfall også for våre hytteabonnenter. Det har nå blitt utplassert egne matavfallsbeholdere ved alle våre returpunkt for hytterenovasjon. Matavfallet skal omdannes til fin kompost og Ness ønsker derfor at en bruker papir eller bioposer til oppsamling av matavfallet. Det er viktig at all plastemballasje blir fjernet fra matavfallet slik at dette ikke ødelegger kompostjorda.

  • Vi er ikke fornøyde med dagens ordning, der flere benytter anledningen til å kaste all slags avfall i matavfallsbeholderne. Vi ser nå på andre muligheter for å oppnå et bedre resultat hvor beholderne ikke blir misbrukt, sier Ness.

Foreløpig er det ikke funnet nye plasseringer for avfall på Fidjeland.