Home>Front>Ikke fastprisavtale for utleiehytter
Et bilde som inneholder utendørs, person, klær, Menneskeansikt Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Ikke fastprisavtale for utleiehytter

De som driver med utleiehytter eller campinghytter i Sirdal, når ikke fram i de foreslåtte nye retningslinjer for fastprisavtale næring. «Sirdalstariffen» vil ikke gjelde for denne gruppen. Åge Haugen må forholde seg til markedspris for strøm for sine 88 «varme senger». Det gjelder også flere innenfor denne kategorien. Formannskapet skal behandle denne saken på torsdag.

Saken har vært ute til høring og de som faller utenfor «Sirdalstariffen» mener konkurransen ikke er på samme vilkår. Åge Haugen skriver blant annet i sitt høringsnotat til kommunen:

Det å ha tilgang på varme senger er viktig i reiselivet for å få nye gjester til bygda og ikke minst for å prøve å stoppe gjennomgangs-trafikken – gjennom

Sirdal, slik at aktivitetene som finnes i Sirdal blir brukt.

Slik det legges opp til nå, så er faren for at varme senger (som ikke er hotell) kan forsvinne. For å kunne ha forutsigbarhet på kostnader, så er det viktig at

disse tilbudene også kommer med under ordningen for fastpris næringsstrøm. Blir vi nødt til å gå over på langtidsleie for å vite hva vi har å forholde oss til, så trenger vi jo ikke ha folk på jobb i samme grad.

Annonse

Sommerjobb/sesongarbeid for ungdom vil forsvinne siden vi da ikke har inn og utsjekkinger hver dag.

Forslag til ny paragraf:

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, dokument

Automatisk generert beskrivelse

I forslaget til politikerne foreslås det at alle kontrakter i «Sirdalstariffen» avsluttes, og nye blir etablert i tråd med nytt regelverk. Nytt regelverk trer i kraft 1. juni 2024.

Administrasjonen skriver blant annet i sitt forslag:

Det som går igjen i alle uttalelsen, bortsett fra én, er at campingplasser, overnattingsplasser, utleiehytter og sanitæranlegg bør inngå i ordningen, men med regulering i form av egen strømmåler på de aktuelle bygningene. Om campingplasser skal inngå i ordningen så vil det sannsynligvis utgjøre mellom 1 og 3 GWh i volum, som vil utgjøre mellom 1 700 000 og 5 500 000 kroner i kostnad for kommunen. Det vil også fortsatt være mulig å kunne viderefakturere strømmen, og med det enten få fortjeneste på salget eller at sluttkunden (som oftest er en privatperson) blir en del av ordningen, som ikke er intensjonen med ordningen. Det vurderes på grunnlag av dette at campingplasser fortsatt er utenfor ordningen.

Idrettslag inkluderes i ordningen. Det kan bidra til å opprettholde et godt tilbud til barn og unge. Dersom det tas ut, er det en risiko for at tilbudet blir redusert.

Hittil i år (pr 31. juli) er forbruket i ordningen 5,3 GWH. Totalt for 2022 utgjorde volumet cirka 10 GWH, en kostnad på 16,5 millioner kroner.

Foto: Åge Haugen får ikke fastprisavtale for sine utleiehytter.