Home>Nyhet>Tatt for 17. gang for kjøring uten førerkort
Nyhet Nyhet forts.

Tatt for 17. gang for kjøring uten førerkort

Sør-Rogaland Tingrett i Egersund har dømt en sirdøl til 18 dagers fengsel etter å ha blitt tatt 17 ganger for kjøring uten førerkort. Tingrettsdommer Gisle Danielsen viste til overtredelse av veitrafikkloven § 31 første ledd.

Den dømte ble sist tatt på Bryne i august etter å ha kjørt en motorsykkel uten gyldig førerkort. Retten er kommet til at forholdet klart kvalifiserer til ubetinget fengsel, og viser i den forbindelse til at dette er 17. gang siktede dømmes for å kjøre uten førerett, men hvorav kun syv ganger er fra de siste 10 år.

I dommen heter det: I vår sak har siktede en jevn strøm av domfellelser for kjøring uten førerett siden 1989. Dette gjør at retten finner at det foreligger særlig grunn til å vektlegge noe i skjerpende grad også domfellelser som går lenger tilbake enn ti år.

Siktede ble sist domfelt for kjøring uten førerett ved Kristiansand tingretts dommer av 18.03.2021 og 08.05.2020 og dømmes nå for ett nytt tilfelle. Dette innebærer 8 domfellelser innenfor siste 10 år. Dette tilsier etter rettens syn at det av både allmennpreventive og individualpreventive grunner er nødvendig å reagere med ubetinget fengselsstraff.

Foto: Vedkommende er stoppet 17 ganger uten førerkort og får nå 18 dagers fengsel.