Home>Front>Tjørhom overtar Kvæven
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, mann, klær Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Tjørhom overtar Kvæven

Øystein Tjørhom, med selskapet Sirdal Invest, overtar aksjene i Sirdal Safari og Adventures fra 18. desember. Da overtar de som leier og driver av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven-området.

  • Jeg ser at det er mange spennende utfordringer med å få være med å utvikle Kvæven-området, som overnattings- og spisested og treffpunkt for turister og fastboende, sier Øystein Tjørhom til Sirdalmedia.
  • Utstillingslokalene som har villreinsutstilling for tiden, bør også være et satsingsområde. Om det blir guidede turer er ikke avgjort.

Tjørhom har en del ideer og forslag som det jobbes med. Per Øyvind Grimsby startet selskapet i 2021, sammen med Roald Klungland. Sistnevnte ble kjøpt ut for ett år siden og nå er det Grimsby som selger sine aksjer, 100 prosent, til Tjørhom.

Tjørhom har også sagt opp leieavtalen med Rune Aasteinsen Søiland som i dag driver Kvæven Kafe & Catering. Avtalen er oppsagt fra 1. desember, med seks måneders oppsigelsestid.

  • Vi jakter etter personer som kan drifte stedet for oss. Da er det viktig at vi har hånd om restauranten, for å få tilfredsstillende jobb og tilbud for de som skal ansettes her, sier Tjørhom, som gjerne vil sy sammen en attraktiv arbeidsplass for flere personer.

Foto: Sirdal Invest med Øystein Tjørhom overtar Sirdal Safari fra 18. desember.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, himmel, grunn Automatisk generert beskrivelse

Ti hytter av denne typen ecolodge kan bygges på området.

Det er fire hytter som skal benyttes, sammen med egendesignet glampinghytter eller ecolodge, som Sirdal Bygglaft har utviklet sammen med Grimsby. To er foreløpig satt opp, men det er til sammen godkjent ti ecolodge. Det er hytter med dobbeltseng og vedovn og tre lags vinduer. Disse kan benyttes året rundt.

Annonse

De fire hyttene som benyttes er:

  • Føringshytta
  • Framheim Ungdomshus
  • Heiberghytta (Trongen)
  • Stølshus Øyestøl

Et bilde som inneholder utendørs, snø, tre, frost Automatisk generert beskrivelse

Fire gamle hytter skal benyttes videre, her ses Heiberghytta Trongen (til høyre).

Etter en del begynnerfeil, har det i år snudd fra røde til grønne tall. 50 nasjonaliteter har benyttet overnattingstilbudet dette året. Region Stavanger har vært til stor hjelp for SSA og tilbudet regnes blant tre på topp.

  • 70 prosent av overnattingsgjestene er damer i alderen 25 – 45 år, som tar miljø og klima på alvor, sier Grimsby som etterlyser litt mer entusiasme i kommunen for denne grønne profilen.

Grimsby er veldig glad for at han kan selge aksjene til Øystein, som er en driftig og kreativ type. Han tror SSA vil utnytte den flotte naturen som finnes.

SSA har fått avtale med Sirdal kommune om at de kan benytte noen bygningshistoriske hytter mot vedlikehold av hyttene som betaling. For kafeen er det inngått leieavtale med kommunen.

Reguleringsplan

Sirdal kommune har vedtatt en ny reguleringsplan hvor formålet primært er å tilrettelegge for fire boligtomter i tilknytning til to eksisterende boliger, i nordlig del av planområdet. Reguleringsplanen omfatter også kommunalt areal ved Sirdal Fjellmuseum og Kvævemoen kapell, hvor området blir hensiktsmessig regulert og oppdatert i henhold til gjeldende lovverk.

Multiconsult, som utarbeidet planen, la opp til at det kan komme et sanitærbygg på 40 kvadratmeter og glampinghytter. Videre HC-parkering nær kapellet og fjellmuseet, samt område for ladestasjoner.

Planavgrensningen omfatter en eldre flatereguleringsplan (dvs. en forenklet reguleringsplan) for Kvæven – del av Kvævemoen. Flatereguleringsplanen definerer arealbruksformål på et mye grovere vis enn en detaljreguleringsplan. I henhold til gjeldende plan- og bygningslov er flatereguleringsplan utgått som plantype.

Ved vedtak av kommunedelplan Sirdal nord, ble området hovedsakelig avsatt med formål offentlig eller privat tjenesteyting. Mindre områder innenfor planavgrensningen er avsatt med formål boligbebyggelse, samt grav- og urnelund. Kommunedelplanen gir føringer for framtidig bruk av arealer ved eventuelle omreguleringer. Samtidig ble eksisterende flatereguleringsplan ikke opphevet og er fortsatt gjeldende.

Et bilde som inneholder tegning, tekst, Barnekunst, kart Automatisk generert beskrivelse

Ny reguleringsplan er godkjent med fire boliger (nr 1) og lekeplass (nr 2).