Home>Front>AMK styrer oppdragene med samme døgnvakt
Front Nyhet Nyhet forts.

AMK styrer oppdragene med samme døgnvakt

Når PTSS (prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus) Helse Sørøst overtar ambulansetjenesten i Sirdal fra årsskiftet, vil de ansatte være underlagt samme system- og prosedyrebok som tidligere. En bil vil være bemannet med døgnvakt som nå, sier Sten Rune Eie, enhetsleder for ambulanse, med ansvar for stasjonene i Sirdal, Flekkefjord og Hægebostad, til Sirdalmedia.

Vaktplanen for de første seks ukene er lagt. På sikt vil Eie harmonisere antall årsverk og arbeidstid for de tre stasjonene. Det betyr at antall årsverk i Sirdal vil øke fra fem til 7,5 årsverk på sikt. Det aktive timetallet pr døgn vil økes og det vil igjen medføre færre vakter. Dagens ordning er aktiv tjeneste fra klokka 0800 – 1700, resten av døgnet som hjemmevakt.

Kvalifiserte medarbeidere

  • Den største utfordringen blir å få kvalifiserte medarbeidere for ambulansetjenesten. Det sliter vi med for tiden, sier Eie.

Ambulansetjenesten i Sirdal startet som en del av utbyggingen av Sira-Kvina Kraftselskap i 1963. Da var det en del av konsesjonsbetingelsene. Kommunen overtok tjenesten for 38 år siden, da blant annet Kenneth Åsemoen (63 år) startet i denne tjenesten. Han har vært stasjonsleder og fortsetter som stedlig leder.

Åsemoen fortsetter sammen med Alf Kåre Lauvås, Kjell Håkon Åsemoen, Bente Tonstad og Irene Sele (nytilsatt).

Gjennomsnittlig ligger ambulanseoppdragene på 1,5 pr døgn. Langturene er som regel til sykehus i Kristiansand eller Stavanger, det tar omkring fem-seks timer, alt etter føre på veiene.

Annonse

Foto: AMK styrer oppdragene som nå og samme døgnbemanning opprettholdes.

Et bilde som inneholder person, utendørs, Refleksklær, brannkonstabel

Automatisk generert beskrivelse

Kenneth Åsemoen

  • Jeg må innrømme at det var litt vemodig å gå av vakt på onsdag, etter 38 års tjeneste i kommunen, innrømmer Kenneth Åsemoen.

Han har mange historier å se tilbake på etter et så langt liv innen helsetjenesten. Kenneth velger å se framover og ønsker at deltidsmannskapene (åtte) i Brann og Redning i Øvre Sirdal får mer kurs og utdanning innen førstehjelp. De siste årene har de vist stor fremgang innen livreddende førstehjelp. Men kursing kan og bør styrkes, fordi redningsmannskapene ofte kommer til ulykkesstedet 30 – 50 minutter før ambulanse og lege kommer fra Tonstad. Det er nok av leger og sykepleiere på Tonstad.

  • En viktig ressurs som vi bør ta vare på. Det er til stor hjelp for oss som kommer som utrykningsbil nummer to, sier Åsemoen.

Et bilde som inneholder utendørs, hjul, himmel, gress

Automatisk generert beskrivelse

Godt samarbeid mellom Brann og Redning og ambulansetjenesten. Her er et arkivfoto fra Lyseveien.

AMK styrer oppdragene

  • Fra årsskiftet samler vi de åtte siste eksterne ambulansetjenestene i Agder. Da får vi en enhetlig tjeneste for alle 21 ambulansestasjoner i fylkeskommunen, sier Martin Hauge, avdelingssjef for ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus, til Sirdalmedia.
  • Vi opererer litt utenfor fylkeskommunen, og vi kaller det sykehusområdet. Det er Agder, inklusive Nissedal og Fyresdal i Telemark og Lund og Sokndal i Rogaland.
  • Ambulanser er en viktig ressurs i nærmiljøene og vi kommer til å opprettholde dagens vaktordninger med de samme rutiner og prosedyrer som i dag. Ingen ting vil bli endret, sier Hauge.

Dette blir en virksomhetsoverdragelse, der medarbeiderne blir overført fra lønningslisten til Sirdal kommune til Sørlandet sykehus. Styret i Sørlandet sykehus HF valgte å ikke konkurranseutsette drift av ambulansestasjoner igjen. Avtalen med blant annet Sirdal kommune kunne ikke forlenges, da den var inngått i 2015 for fem år, med tre år opsjon etter det. Med andre ord, dersom dagens driftsmodell skulle fortsatt måtte tjenesten bli lagt ut på anbud igjen.

Ambulanseoppdragene blir i dag styrt av AMK (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral) og det vil det bli også i framtiden. Ingen grunn til å endre på gode rutiner og prosedyrer som fungerer greit.

  • Samtidighetskonflikter kan oppstå, men jeg kjenner ikke til noen spesielle episoder i Sirdal. Verre er det i Kristiansand og Arendal der det er større mengder med oppdrag, sier Hauge og legger til at det fortsatt vil være stasjonert to biler (en reservebil som i dag) på Tonstad. Det er store avstander og da må vi være sikret.

Hauge forsikrer også om at to biler vil være betjent i vinterferie og påske, som de siste årene, når det er så mange turister i kommunen samtidig.

Et bilde som inneholder utendørs, kjøretøy, Landkjøretøy, hjul

Automatisk generert beskrivelse

Legebilen er tiltenkt oppdrag som mobil helsehjelp.

Mobil helsehjelp

Sirdal kommunestyre vedtok i budsjettmøtet å igangsette en prøveordning med mobil helsehjelp senest 1. juni i 2024. Det er ikke utstedt garantier for at ambulansetjenesten i Sirdal vil opprettholdes med samme kvalitet, heter det i vedtaket.

Overgangsordningen skal evalueres innen ett år. Kommunedirektøren skal kunne sette i drift en forsterket kommunal helsehjelp i form av mobil utrykningsenhet, som skal kunne fange opp og sikre innbyggere og tilreisende helsehjelp i hele kommunen. I budsjettet er dette ført opp med 1.3 millioner kroner.