Home>Nyhet>Hytterenovasjonen øker med 14,3 %
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, kjøretøy, dekk Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Hytterenovasjonen øker med 14,3 %

Prisen for hytterenovasjon for 4.592 kunder vil øke med 14,3 prosent i 2024 i Sirdal, opplyser Steinar Ness, daglig leder for IRS Miljø, til Sirdalmedia.

Årsaken er økt pris for gjenvinning med 70 prosent for 2024. I tillegg er det mindre sortering blant hytteeierne. Ness sier renovasjonen styres etter selvkost-prinsippet. Regnskapet skal i realiteten gå i null på årsbasis.

Hyttene er delt inn i tre kategorier. Hytter som ligger i regulerte områder, kategori 1, vil få en årspris på 2.707 kroner. Neste kategori omfatter lag, foreninger, bedrifter og utleiedel. Der blir prisen 5.131 kroner. Den siste kategorien er hytter av enkel standard, spredt og uten vann og kloakk, 1.495 kroner.

  • Vi har det siste året merket en positiv utvikling med kasting av avfall. Generelt er hytteeierne blitt flinkere til å sortere avfall og matavfall ser ut til å begynne å fungere etter hensikten, sier Ness.

Foto: Hytteeierne er blitt flinkere til å sortere avfall.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, glass

Automatisk generert beskrivelse

Foto: Steinar Ness er daglig leder av IRS Miljø.