Home>Front>Lokalmat bearbeides i Suleskard
Et bilde som inneholder innendørs, klær, person, Medisinsk utstyr Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Lokalmat bearbeides i Suleskard

Bearbeiding av lokalmat er blitt mer og mer «in». Flere gårdeiere ønsker å videreforedle og selge sitt eget kjøtt. Gjerne økologisk mat.

Tom og Solveig Marie Ådneram startet for noen år siden med griser i Flatstøldalen, kalt Stølsgrisen. Grisene oppholder seg utendørs fra juni til desember. Nå har Tom og Solveig Marie tatt steget videre. De vil skape levebrød og gjerne arbeidsplasser med eget foredlingsanlegg. Stølsgrisene skal nå skjæres opp og videreforedles i helt nye, topp moderne lokaler. Selve slaktingen foregår på et slakteri, så blir dyrene fraktet til Suleskard i hele skrotter.

Foto: Solveig Marie og Tom Ådneram på fryserommet (- 25) med ferdige produkter.

Et bilde som inneholder vegg, person, klær, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Her blir skrottene hengt opp når de kommer fra slakteriet, sier Tom.

Oppskjæring og videreforedling gir mest arbeid. Her gjelder det å utnytte alle deler av dyret. Koteletter, pølser og pålegg for å nevne noe. Fra neste høst blir det fenalår, som må bearbeides med salting, røyking og tørking.

Den gamle Fjellbutikken er overtatt av Stølen Kjøttforedling, som de nye produksjonslokalene heter. Tom og Solveig Marie har kjøpt det 270 kvadratmeter store lokalet av Favoritthytten.

Annonse

Inventaret er endevendt og ombygget etter strenge regler med renhold og hygiene. Mattilsynet har strenge regler for slike lokaler og det er ikke mulig å komme inn der uten omkledning og tildekking av klær.

  • Vi må kunne dokumentere sporing av råvarer som kommer inn og bearbeidede produkter som sendes ut, forteller Tom Ådneram.

De vil selv ta vare på bearbeidingen av Stølgrisene, men kapasiteten tåler atskillig mer. Derfor er det inngått avtale med Kvæven-lam (Tore Kvæven) og Visland Gård om leieproduksjon. I tillegg er flere er på gang.

Et bilde som inneholder klær, vegg, innendørs, person

Automatisk generert beskrivelse

Eget lokale for koking og steking av produkter.

Mattilsynet har nettopp vært på befaring, og en venter nå på godkjenning. I første omgang er det tre måneders prøvetid, før endelig godkjenning.

  • Betalingen ved leieproduksjon skjer i form av kilopris for nedskjæring og videreforedling, sier Tom.

Stølen kjøttforedling har kostet omkring 3,5 millioner kroner. Ekteparet har fått tilskudd og lån fra Sirdalsvekst. Den behandlingen er de fornøyd med. Nå er de i samtaler med Innovasjon Norge for å få noe støtte derfra også. Signalene er positive.

I dette prosjektet har det vært mye egeninnsats og svært god hjelp fra familiemedlemmer som har stilt opp.

De strenge reglene krever ren og skitten sone. Egne rom for mottak, kjøl og frys. Egen skjæreavdeling og eget rom hvor en kan steke og koke produkter. Og til slutt vakuumpakkes produktene. Da må pakkedato og siste dato for bruk stemples på. Tom har hatt mye samarbeid, praksis og opplæring hos Nyyyt.

På sikt håper Tom og Solveig Marie at dette kan gi flere arbeidsplasser. I løpet av neste år vil de åpne en liten butikk for salg av de lokale produktene. På lengre sikt er det ønskelig med litt servering, men de tar steg for steg, for å se hvordan utviklingen blir.

Et bilde som inneholder innendørs, vegg, klær, person

Automatisk generert beskrivelse

Solveig Marie med siste stopp i produksjon, vakuumpakking.