Home>Nyhet>Ønsker bedre bussforbindelse
Et bilde som inneholder utendørs, transport, kjøretøy, Landkjøretøy Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Ønsker bedre bussforbindelse

Under kommunestyremøtet i Sirdal torsdag ble det anmodet om å styrke kollektivtilbudet i hele kommunen. Det var Siri Fidjeland (Sp) og Ingvar Sele (Krf) som talte sterkt for dette.

Under godkjenning av samarbeids- og utviklingsavtalen med Agder Fylkeskommune, fremmet Fidjeland forslaget om styrking av kollektivtilbudet i hele kommunen. Penger fra Svipp og fylkeskommunen må skaffes til veie. Flere avganger er ønskelig.

Hun mente større mobilitet er viktig for både unge, eldre og flyktninger. Og det kan gi arbeids- og bostedsattraktivitet.

Under budsjettdebatten talte Sele sterkt for at kommunen skulle være med på et samferdselsløft. Innbyggerne trenger et tilbud, både morgen og kveld.

  • Vi trenger et løft i denne dalen, for å få til bedre samhandling mellom nord og sør, sa Sele.

Foto: Bedre busstilbud er ønskelig i kommunen. Her skolebussen ved Sinnes skule.