Home>Front>Oppretter ekstra mobil helsehjelp
Et bilde som inneholder Landkjøretøy, kjøretøy, utendørs, hjul Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Oppretter ekstra mobil helsehjelp

Sirdal kommune vil igangsette en prøveordning med mobil helsehjelp senest 1. juni neste år. Fra årsskiftet overtar PTSS (prehospitale tjenester ved Sørlandets sykehus) Helse Sørøst ambulansetjenesten. Det er ikke utstedt garantier for at ambulansetjenesten i Sirdal vil opprettholdes med samme kvalitet, heter det i vedtaket.

Kommunestyre vedtok derfor på torsdag å igangsette en prøveordning. Overgangsordningen skal evalueres innen ett år. Kommunedirektøren skal kunne sette i drift en forsterket kommunal helsehjelp i form av mobil utrykningsenhet, som skal kunne fange opp og sikre innbyggere og tilreisende helsehjelp i hele kommunen. I budsjettet er dette ført opp med 1,3 millioner kroner.

  • Fra årsskiftet samler vi de åtte siste eksterne ambulansetjenestene i Agder. Da får vi en enhetlig tjeneste for alle 21 ambulansestasjoner i fylkeskommunen, sier Martin Hauge, avdelingssjef for ambulansetjenesten ved Sørlandets sjukehus, til Sirdalmedia.
  • Vi opererer litt utenfor fylkeskommunen, og vi kaller det sykehusområdet. Det er Agder, inklusive Nissedal og Fyresdal i Telemark og Lund og Sokndal i Rogaland.
  • Ambulanser er en viktig ressurs i nærmiljøene og vi kommer til å opprettholde dagens vaktordninger med de samme rutiner og prosedyrer som i dag. Ingen ting vil bli endret, sier Hauge.

Dette blir en virksomhetsoverdragelse, der medarbeiderne blir overført fra lønningslista til Sirdal kommune til Sørlandets sjukehus. Styret i Sørlandet sykehus HF valgte å ikke konkurranseutsette drift av ambulansestasjoner igjen. Avtalen med blant annet Sirdal kommune kunne ikke forlenges, da den var inngått i 2015 for fem år, med tre opsjonsår etter det, med andre ord, dersom dagens driftsmodell skulle fortsatt, måtte en lagt ut tjenesten på anbud igjen.

Ambulanseoppdragene blir i dag styrt av AMK (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral) og det vil det bli også i framtiden. Ingen grunn til å endre på gode rutiner og prosedyrer som fungerer greit.

  • Samtidighetskonflikter kan oppstå, men jeg kjenner ikke til noen spesielle episoder i Sirdal. Verre er det i Kristiansand og Arendal der det er større mengder med oppdrag, sier Hauge og legger til at det fortsatt vil være stasjonert to biler (en reservebil som i dag) på Tonstad. Det er store avstander og da må vi være sikret.

Hauge forsikrer også om at to biler vil være betjent i vinterferie og påske, som de siste årene, når det er så mange turister i kommunen samtidig.

Foto: Martin Hauge vil opprettholde samme rutiner og prosedyrer når de overtar driften fra årsskiftet.

Annonse