Home>Front>Speidere og leitegruppa fikk pengegaver
Et bilde som inneholder utendørs, person, klær, vinter Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Speidere og leitegruppa fikk pengegaver

Sparebankstiftelsen SR-Bank delte fredag ut 55.000 kroner til Øvre Sirdal Leitegruppe, Frikvarteret fikk 100.000 kroner og Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest fikk 15.000 kroner.

Banksjef for Dalane, Inger Lise Tønnessen, og Sirdal sin representant i det lokale kunderådet, Siri Elisabeth Skagestad, delte ut gavene fredag i Frikvarteret i Ådneram.

Frikvarteret skal bruke pengene til bygging av ny gapahuk. Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest skal bruke pengene til ny hjertestarter.

Øvre Sirdal Leitegruppe skal bruke pengene til kjøp av nytt sikkerhetsutstyr. Arvid Tjørhom forteller at det er utstyr etter erfaringen med aksjonen til Sandvatn i sommer, der en 17 år gammel kvinne ble båret fra Sandvatn-hytta til Lortabu.

  • Det er utstyr til å ha på båren for å lette transporten i krevende terreng. Så er det hjelmer til mannskap til slike aksjoner, sier Tjørhom og legger til at de hadde et uhell under aksjonen, men at det gikk greit. Derfor er det viktig med oppgradering av utstyret for sikkerheten.

Foto: Banksjef Inger Lise Tønnessen, Arvid Tjørhom og Siri Elisabeth Skagestad.

Et bilde som inneholder utendørs, person, klær, vinter

Automatisk generert beskrivelse

Banksjef Inger Lise Tønnessen overrakte sjekk på 100.000 kroner til Jane Dorner og Siri Elisabeth Skagestad.

Annonse

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut midler til gode almen nyttige formål to ganger i året. Gavene som deles ut fra stiftelsen kommer fra utbytte stiftelsen får på sine aksjer i SR-Bank. I høstens utdeling kunne det søkes under formål: Kultur, Friluftsliv, Kompetanse, Oppvekstmiljø samt i kategorien FOR ALLE. Sistnevnte kategori er ment for å forebygge utenforskap. Eksempelvis kan lag/foreninger søke om midler inn under denne kategorien hvis de har medlemmer som ikke har råd til medlemskontingent, utstyr som trengs for å delta osv.

Neste søknadsrunde er i perioden 19. februar til 19. mars 2024. Da kan det søkes under formål: Idrett, Oppvekstmiljø og FOR ALLE. Banksjefen oppfordrer alle lag og foreninger i Sirdal som har gode prosjekter de trenger midler for å få i gang til å søke.

Totalt deles denne gang ut 855.000 kroner til Egersund, Sokndal og Sirdal.

Et bilde som inneholder person, utendørs, klær, jakke

Automatisk generert beskrivelse

Banksjef Inger Lise Tønnessen,Sebastian Birkeland fra Speiderne og Siri Elisabeth Skagestad.