Home>Front>Tillater avvik fra kommunedelplan
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, computer Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Tillater avvik fra kommunedelplan

Senterpartiet fikk torsdag flertall i Sirdal kommunestyre for sitt forslag om å tillate at det fremmes reguleringsforslag for Vik og Myres camping på Sinnes. Avstemmingen endte med 11 mot åtte stemmer. Dermed kan det jobbes videre med plan fra campingvogner til permanente campinghytter.

Mindretallet støttet kommunedirektørens forslag til ikke å fremme reguleringsplan. Begrunnelsen var å ikke tillate avvik fra kommunedelplan nord, som ble vedtatt i desember 2018. Det bryter med plansystemet. Dyrkbar jord er naturgitte ressurser som det er viktig å ivareta så langt det er mulig.

Foto: Senterpartiets Kåre Todnem, Siri Fidjeland og Kari Kvæven fikk flertall for sitt forslag om å fremme reguleringsplan for permanente campingvogner.

Et bilde som inneholder Flyfoto, fugleperspektiv, i luften, kart

Automatisk generert beskrivelse

De hvite campingvognene ligger på Sinnes like ved fylkesvei 450 (til venstre).

Overgangen fra campingvogner til permanente campinghytter, innebærer 55 enheter hos Tor Sigve Vik og 30 enheter hos Myre ved Magne Ådneram.

Det ble en heftig debatt, der Senterpartiet ville gi tillatelse, mens Arbeiderpartiet talte sterkt imot og ikke ville gi avvik fra kommunedelplanen.

Annonse

Kåre Ø. Todnem (Sp) fremmet forslaget om å gå videre med reguleringsplanen. Han ville også flytte matjorden, der hvor dagens campingvogner står. Todnem opplyste at det ikke har vært drevet gårdsbruk der på 20 år. Myres gård på 16 mål er ikke drivverdig.

Rolf Guddal (Ap) var overrasket over at Sp ville ta initiativ til nedbygging av matjord til fordel for fritidsbebyggelse. Det overrasket Arbeiderpartiet at Senterpartiet hadde en slik holdning.

Ordfører Jonny Liland (Ap) syntes det var oppsiktsvekkende at Senterpartiet åpner for avvik og nedbygging av matjord.

Siri Fidjeland (Sp) sa at Sp er et praktisk parti. Hun ville ha bort de hvite «kassene». Forskjønning, med attraktive mindre hytter, vil bli finere.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, mann

Automatisk generert beskrivelse

Arbeiderpartiet og Rolv Guddal var overrasket over Senterpartiets nedbygging av matjord.