Home>Nyhet>Åtte firmaer kjemper om brukontrakten
Et bilde som inneholder utendørs, gress, tre, fjell Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Åtte firmaer kjemper om brukontrakten

Åtte firmaer har vist sin interesse for å bygge den nye gang- og sykkelbrua over elva Sira på Tonstad ved Sirdalsvatnet. Anbudsfristen gikk ut like før årsskiftet og det er lagt opp til en totalentreprise.

I opplysningene for konkurransen skriver Sirdal kommune at det er avsatt midler til bru, treningssenter og kraftvitensenter i budsjettet. Dette inngår som en del av utbyggingsavtalen med Tonstad Vindpark.

Det legges opp til to brutyper. Enten kassabru i stål i tre spenn, med en brulengde på 120 meter. Eller, det andre alternativet som er Bjelke-platebru i betong i fem spenn, med brulengde 120 meter. Bredden for gang- og sykkelbrua er seks meter.

Foto: Gang- og sykkelbrua skal bygges like ovenfor terskelen.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

I Sira er det en terskel i elva, rett sør for brustedet. Terskelen består av spunt og stor stein. Påvirkes denne av midlertidige fyllingsarbeider, skal denne tilbakeføres omtrent slik den var før byggingen startet.

Det skal forberedes for både integrert funksjonsbelysning i rekkverkets øvre håndløper og for effektbelysning av brukasse under nedre punkt av rekkverket for indirekte belysning av brukassen.

Annonse

Detaljprosjektering av rekkverket skal omfatte koordinering mot byggherrens leverte lysanlegg. Dette omfatter også føringsveier og plassering av styreskap.

Rekkverket skal være tilpasset brua og det skal ikke være klatrevennlig slik at mindre barn lett kan klatre over. Høyde rekkverk skal være på 1,2 meter.

Det skal etableres håndløper i to høyder langs begge sider, etter regelverket.

Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 meter. Rekkverk skal være med transparente strekkmetallrister slik som vist i illustrasjon.

Rekkverket skal være skrånende inn mot brua.

Det skal også gis opsjonspris på rekkverk i samme utforming, men med plater av polykarbonat.

Brua skal ha universell utforming.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vann, vei

Automatisk generert beskrivelse

Kassabru i stål med tre spenn. 120 meters lengde med seks meters bredde. 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vei, bro

Automatisk generert beskrivelse

Eller Bjelkeplatebru i betong i fem spenn. 120 meters lengde og seks meter bredde.