Home>Front>Attraktiv rype på Eliastunet lekeplass
Front Nyhet forts.

Attraktiv rype på Eliastunet lekeplass

Porteføljeutvalget i Sirdal kommune ga torsdag administrasjonen enstemmig fullmakt til å bestille utstyr til andre oppgradering av lekeplassen ved Eliastunet og Indre Hauan huset. I første etappe ble det brukt fem millioner kroner. Siste del er kostnadsberegnet til tre millioner kroner.

Frank Haughom opplyste i møtet at den store, attraktive rypen blir levert i spesialtre, i miljøvennlige og holdbare farger. En politisk arbeidsgruppe var med på å utarbeide en krevende og kostbar plan for dette området. Lekeplassen skulle skille seg ut med noe spesielt koblet til kommunevåpenet.

Første etappe var en betydelig oppgradering av området rundt Hauan-huset, hvor det ble etablert en ny lekeplass med særegne lekeapparater. Det er firmaet Monstrum som har designet og planlagt lekeplassen.

Parken i Tonstad sentrum blir mye brukt og det anses som viktig for både innbyggere og turister at denne er attraktiv og trygg. Plassen er designet spesielt for Sirdal.

Siri Fidjeland (sp) sa det var en flott lekeplass, men hun hadde ikke hørt et ord om disse planene før dagens møte. Hun understreket at Senterpartiet er opptatt av likestilling og hun lurte på hva som tenkes videre, om andre lekeplasser ?

Rolf Guddal (ap), utvalgets leder, minnet om mandatet utvalget skulle ta stilling til, å gjennomføre prosjektet.

Annonse

Fidjeland var igjen frampå og minnet om likebehandling. Hun spurte om fundamenteringen, og ville ha oversikt over pengebruken.

Guddal mente Senterpartiet hadde en negativ vinkling.

Fidjeland repliserte og sa at det ikke var riktig. To ganger har jeg sagt at det var et flott anlegg.

Terje Moen (h) ville gjerne ha oppfølging av økonomien underveis i prosjektet, men at Høyre støttet investeringen.

Fidjeland spurte om trafikksikkerheten for barna.

Haughom svarte at det er det tatt hensyn til. Et gjerde er satt opp så langt.

Foto: Rypa i spesialtre blir attraksjonen på lekeplassen på Eliastunet.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, tre, sky

Automatisk generert beskrivelse

Flott lekeplass i første etappe ved Hauan-huset.