Home>Front>Bompengeavgiften forsvinner 16. februar
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, Landkjøretøy, vei Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Bompengeavgiften forsvinner 16. februar

15. februar er siste dag for innkreving av bompengeavgiften for å passere bommen på Øvstabø på fylkesvei 450, bekrefter Matthew Millington, prosjektleder i Rogaland Fylkeskommune, til Sirdalmedia.

Fra denne dagen vil det bli gratis å kjøre til Hunnedalen eller Sirdal. Prisen er i dag 68 kroner for personbil og 90 kroner for lastebil. «Gjesdalpakken» fra Stortingsmelding av 8. juni 2003 opphører denne dato.

«Gjesdalpakken» ble forlenget med bompenge-innkreving i St.prp.nr. 127 S (2009-2010). Dermed ble det mulig å ta inn flere prosjekter. Prosjekter på fv. 450 i Sirdal kommune ble inkludert, og dermed ble både Sirdal kommune og Agder fylkeskommune med på delfinansiering av tiltak.

Det gjaldt spesielt GP-krysset på Sinnes. Den nye rundkjøringen og gang- og sykkelveien ble bygget for å bedre trafikkavvikling, sikrere for fotgjengere og en mindre bratt bakke fra Svartevatnet til Tjørhomfjellet. I 2021 ble alle spesifiserte tiltak i «Gjesdalpakken» ferdigstilt. Nå gjenstår fullføringen og avslutningen av bompengepakken.

Prognoser for restmidler i «Gjesdalpakken» er 35.8 millioner kroner. Sum kostander for fem prioriterte tiltak er 42.8 millioner kroner. Av dette utgjør kurveutvidelsen vest av Byrkjedalstunet 20.3 millioner kroner.

Millington regner med å fremme reguleringsplan for området i februar/mars. Arbeidet med å utbedre fylkesvei 450 på denne 170 meter lange strekningen vil sannsynligvis ikke komme i gang før høsten 2025.

Annonse

Foto: Bomavgiften ved å passere på fylkesvei 450 på Øvstabø forsvinner fra 15. februar. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 2003 og forlenget i 2010.

Et bilde som inneholder fjell, utendørs, gress, Fjellstasjon

Automatisk generert beskrivelse

Den røde merkingen viser hvor mye av fylkesvei 450 som skal utbedres vestover fra Byrkjedalstunet.

Kurveutvidelse og fjellsikring nord-vest for Byrkjedalstunet ble identifisert som det viktigste tiltaket i prioriteringslisten. Strekningen er smal og har begrenset sikt, noe som skaper utfordringer for møtende trafikk. På vinterstid danner det seg store mengder med is i fjellsiden, noe som gjør veien enda smalere.

Tiltaket skal gjennomføres, da det ligger en del steinholdige masser over skjæringskant som kan havne i grøft/vei ved mye nedbør. Det er i tillegg observert betydelige setningsskader i veibanen og det er utfordringer med oppsamling av vann her. Tiltaket gir en mer helhetlig standard langs fylkesvei 450 og bedrer trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Nå skal også endelig Bergsura på fylkesvei 450 rassikres og veien omlegges. Det er en veistrekning på 1.600 meter mellom Berge og Lomeland i Gjesdal kommune som skal forbedres.

Det blir et omfattende prosjekt til omkring 150 millioner kroner, opplyser Erlend Claussen, prosjektleder i fylkeskommunen, til Sirdalmedia. Han legger til at dette er midler merket for rassikring. Det har ikke noe å gjøre med «Gjesdal-pakken» eller bompengene ved Øvstabø å gjøre.

Et bilde som inneholder utendørs, vei, Landkjøretøy, kjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

Gladnyhet, når du kan kjøre fritt til Hunnedalen og Sirdal.