Home>Front>Dårlig strøing og dårlige dekk
Et bilde som inneholder klær, person, kjøretøy, bil Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Dårlig strøing og dårlige dekk

Bakken fra Lortabu til Gravassryggen på fylkesvei 450 er blitt helgens «snakkis» blant turister denne helgen. Fredag stoppet det helt opp og folk stod timesvis i kø for å komme over denne kneiken. Det samme skjedde lørdag formiddag. Årsak; glatt veibane og manglende strøing. Men også dårlige bilister/sjåfører og dårlige dekk. 1.406 bilister passerte i Vreistebakken (ned til GP) i en 12-timers periode fra 1100 – 2300 på fredag. Mesteparten fra 1500 og utover.

Foto: Tormod Ousdal i Sirdal Bilberging hadde en travel fredagskveld.

Et bilde som inneholder skjermbilde, Plottdiagram, line, diagram

Automatisk generert beskrivelse

Her vises trafikkmengden time for time på fredagskvelden i Vreistebakken.

Tormod Ousdal, Sirdal Bilberging, etterlyser bedre og tidligere strøing. Et kjent problem som har gått igjen i årevis. Han mener det bør strøs sand på bakken opp til Gravassryggen på fredagskvelden og sand på fylkesveien opp fra GP-rundkjøringen på søndagen. Ellers stopper det opp.

  • Har gitt opp å lære rogalendinger å kjøre bil på «glattå». Umulig oppgave. Sand er det eneste som nytter. At de kjører på dårlige dekk, forstår de ikke, sier en oppgitt Ousdal.

Sirdal Bilberging var til stede fredagskvelden og måtte trekke opp tre-fire biler som hadde problemer i bakken. Ousdal har hatt en travel vinter. Den første helgen i år, 5. – 8. januar, var det sprengkulde og over 100 oppdrag den helgen.

Et bilde som inneholder utendørs, transport, kjøretøy, Landkjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

Her lastes sand opp for strøing på Hunnedalsveien lørdag formiddag.

Annonse

  • Vi må nok bli mer på hugget og begynne strøing tidligere, spesielt bakken til Gravassryggen, før fredagstrafikken kommer, sier Per Magne Hindersland, byggeleder i Agder Fylkeskommune.

På ettermiddagen var det ute brøytebil, snøfreser og høvelbil, men det hjalp lite i snøværet og vindkastene med dårlig sikt.

Hindersland sier det er vanskelig å strø når det snør. Da forsvinner sanden under snøen og blir brøytet bort i neste omgang. Bilister som har lite erfaring på «glattå», dårlige dekk eller har tilhenger med, bør tenke seg litt om når det er stor trafikken på en fredagskveld. Bør turen utsettes eller bør en kjøre via Tonstad ?

En hendelse som bør få etterspill. Dette bør ikke bli vanlig på fredagskveldene.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, dekk, hjul

Automatisk generert beskrivelse

Traktoren gjøres klar for strøing av gang- og sykkelveier.