Home>Nyhet>Flere verv på fylkesplan
Nyhet Nyhet forts.

Flere verv på fylkesplan

Thor Jørgen Tjørhom (61) er eneste representant fra Sirdal som er aktiv fylkespolitiker i Agder Fylkeskommune. Han representerer Senterpartiet i Fylkestinget.

Tjørhom er også medlem av samferdselsutvalget. I tillegg er han blitt medlem av verneområdestyret for Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde (SVR). Der representerer han Agder Fylkeskommune. Ordfører, Jonny Liland (ap), Sirdal kommune er styreleder der for tiden.

Han er også blitt leder av Landbruksforum, som består av flere politikere. Oppgaven der er å møte og ha kontakt med primærnæringen i fylket. Der skal organisasjonene få presentere sin næring for Landbruksforumet.

Foto: Thor Jørgen Tjørhom.