Home>Nyhet>Flomsikring av Fintlandsmonan
Et bilde som inneholder Flyfoto, fugleperspektiv, veikryss, Transportkorridor Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Flomsikring av Fintlandsmonan

Sirdal kommunes porteføljeutvalg har enstemmig vedtatt å igangsette en kvalitetssikring av priskalkyle for flomsikringen av Fintlandsmonan. Dette er siste delprosjekt (3) av å flomsikre deler av Tonstad som kan være utsatt for 200-års flom.

Administrasjonen bes om å innhente totalentreprise for arbeidet med vinylspunt. Det må også legges vekt på estetisk utforming. I tillegg må administrasjonen be NVE om at gjenstående støtte på 3,4 millioner kroner utsettes.

Ny kalkyle for opparbeiding av flomsikring av delprosjekt 3 utgjør 23,6 millioner kroner brutto. Kommunen må øke budsjettet fra 9.375 millioner kroner til 23,6 millioner kroner før igangsetting av prosjektet.

Foto: Delprosjekt 3 med flomsikring av Fintlandsmonan.

Et bilde som inneholder tekst, kart, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Denne tegningen av deler av Tonstad viser hele området som flomssikres.

Delprosjekt tre er et omfattende prosjekt som skal sikre idrettsanlegg, kulturhus og videregående skole for videre utbygging. Frank Haughom orienterte om flomsikringsprosjektet. For å sikre byggetillatelse i framtiden er det nødvendig med dette tiltaket.

Annonse

Rolf Guddal (ap)hadde også vært med i en prosjektgruppe for dette arbeidet. Han satt igjen med at det var tidspress og en krevende prosess. Det var planene om fotballhall som igangsatte utredning om flomsikring. Østsiden er nå sikret og nå gjenstår vestsiden. Dette utvalget har ikke mandat til å bevilge mer enn 10 millioner kroner. I tilfelle mer må det opp i kommunestyret.

Bakgrunn

Sirdal kommune søkte i 2019 støtte fra NVE for flomsikring av Tonstad sentrum. NVE har innvilget 16,9 millioner kroner til tiltakene. Sirdal kommune skal flomsikre deler av Tonstad som er utsatt for 200-års flom. Flomsikring ivaretar området innenfor flomvoll med hensyn på eksisterende byggverk og muliggjør videreutvikling av området da det kan tillates nye tiltak innenfor sikkerhetsklasse F2 for flom. Gjenstående tiltak er delprosjekt 3, flomsikring av kulturhusområdet på Fintlandsmonan.

Delprosjekt 1 og 2 er nå ferdigstilt til en totalkostnad på 29 millioner kroner eks merverdiavgift (mva), hvorav delprosjekt 1 utgjør 19 millioner kroner.

For 2024 er det avsatt 9.375 millioner kroner (inkl mva) i budsjett for flomvoll. Forventet utbetaling fra NVE når delprosjekt 3 er gjennomført er 3,4 millioner kroner. Tidligere kalkyle med oppjusteringer for delprosjekt 3 var på 12,6 millioner kroner eks mva. Dvs at vi i utgangspunktet manglet 25% dekning i budsjett.

Ny kalkyle for delprosjekt 3 pr 21.12.2023 er på 18,9 millioner kroner eks mva forutsatt bruk av vinylspunt i hele lengden. Dette er en prisøkning på 6,3 millioner kroner eller 50 prosent.

Basert på ny kalkyle må totalbudsjett økes til 23,6 millioner kroner. Alternativt sikres eksisterende bygg som anbefalt av kommunedirektøren. Hovedårsaker til økning av kalkyle er økning i kostnader for overvannshåndtering og prisstigning.

Et bilde som inneholder kart, plan, diagram, tekst

Automatisk generert beskrivelse

Tegningen viser trase for flomsikring med vinylspunt.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, dokument

Automatisk generert beskrivelse