Home>Front>Gode utsikter og sterkt resultat
Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, klær, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Gode utsikter og sterkt resultat

Vi konkurrerer for tiden om seks store kontrakter til en samlet verdi på omkring 300 millioner kroner. Hvem som får arbeidene vil avgjøres innen februar, sier Terje Moen, daglig leder for SVB Gruppen AS på Tonstad, til Sirdalmedia.

  • Anbudene gjelder for både betong og stål. Vi har en langsiktig ordrereserve på 370 millioner kroner og den varer til nærmere 2030. Men vi trenger hele tiden påfyll for å beskjeftige arbeidsstokken på 70 medarbeidere.

SVB Gruppen avsluttet 2023 med en omsetning på 290 millioner kroner. Moen regner med at driftsresultatet blir omkring ni-ti prosent før skatt. For inneværende år er det budsjettert med 360 millioner kroner i omsetning.

Foto: Terje Moen fra Gyland er daglig leder av SVB Gruppen.

Et bilde som inneholder utendørs, vei, Landkjøretøy, tre

Automatisk generert beskrivelse

Støping av autovern i betong.

Startet i 2012

Autovernselskapet startet i 2012. Nå består gruppen av Sirdal Veibetong, SVB Veisikring og SVB Maskinparken. Høsten 2023 overtok de Autovernmontasje-selskapet i Lyngdal som en virksomhetsoverdragelse. Der var det 16 ansatte og de hadde kontrakter verd 60 millioner kroner.

Annonse

Eierne av SVB Gruppen er Terje Moen, Kurt Strisland, Geir Løland og Terje Stålesen med 12,5 prosent eierandel hver. De resterende 50 prosent eies av Ølen Betong.

Selskapet er spredd med verksted, lager og kontor på Konsmo og Lyngdal. Ellers er det lager på Ålgård og Aksdal.

Siden medarbeiderne alltid er under flytting til neste oppdrag, har selskapet 60 kjøretøyer på hjul til en verdi av 150 millioner kroner. Derfor er det egne mekanikere i Konsmo (1) og Lyngdal (2) for å følge opp bilparken.

Hovedkontoret er på Tonstad med fire medarbeidere. I tillegg er det to på Konsmo og to i Lyngdal som er tilknyttet administrasjonen. Omkring ti prosent av de ansatte er bosatt i Sirdal, ellers kommer mesteparten fra Lyngdalområdet.

Et bilde som inneholder utendørs, infrastruktur, veikryss, tre

Automatisk generert beskrivelse

På E39 ved Mandal har det vært flere store oppdrag.

Færre selskap

SVB Gruppen konkurrerer om oppdrag i hele landet, fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør. Nå er det to betongselskaper og stålselskapene er redusert fra åtte til fire selskaper. Totalt seks selskaper som konkurrerer om oppdragene.

SVB Gruppen har også hatt noen oppdrag på Færøyene. I mai skal de av gårde igjen for oppdrag med to tunneler.

Det største oppdraget de deltar på for tiden, er utbyggingen av E10 ved Harstad. Der bygges både vei og tunneler av Skanska. Det er Norges største veiprosjekt nå.

I løpet av de siste årene er både betong- og stål-selskapet ISO-sertifisert, 9001 og 14001. Det er krav som Statens Vegvesen stiller til selskapene som skal være med å konkurrere om oppdragene.

Fra årsskiftet er det kommet nye krav. Da skal klima- og miljøhensyn telle minimum 30 prosent ved alle anskaffelser. Dette utspillet er nå ute til høring og skal leveres innen 14. januar.

  • Miljøregnskap er viktig. Bransjen er klar for det, men de 30 prosentene må være rettferdige. Det må ikke være slik at en kan sjonglere med tallene, siden det er en så stor andel av kontrakten, sier Terje Moen.

Selskapet og bransjen har mange utfordringer. Men Moen er godt fornøyd med at de har en stabil arbeidsstokk med liten gjennomtrekk. Og de har opparbeidet seg et godt renommé. Et viktige elementer å ta med i en stadig skjerpet konkurranse om oppdragene.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, sky, vei

Automatisk generert beskrivelse

Nytt autovern ved Sinne skule.

Nytt autovern montert på Sola.