Home>Nyhet>Lovlighetskontroll av stillinger som inndras
Nyhet

Lovlighetskontroll av stillinger som inndras

Tre medlemmer av Sirdal kommunestyre har bedt om en lovlighetskontroll som gjelder tre stillinger som ble inndratt under budsjettvedtaket i møtet 30. november. Klagerne hevder at det er kommunedirektøren som har det løpende personalansvaret ifølge kommuneloven, ikke kommunestyret.

Kåre Todnem, Kari Kvæven og Siri Fidjeland, alle Senterpartiet, vil ha lovlighetskontroll om tre stillinger som ble inndradd i vedtaket. Gjelder:

  • Vedlikeholdsleder bygg og eiendom/byggdrift.
  • Fagarbeider teknisk drift.
  • Ytterligere 100 prosent fast stilling innen kommunalområdet, fortrinnsvis ledende stillinger.

Kommunedirektørens forslag til vedtak er at vedtaket står ved lag.

Når kommunestyret har behandlet saken, blir den videresendt til departementet/statsforvalteren som skal ta stilling til om vedtaket:

  1. har et lovlig innhold
  2. er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak
  3. har blitt til på lovlig måte

Foto: De som ber om lovlighetskontroll er Kari Kvæven (fra venstre), Siri Fidjeland og Kåre Todnem.