Home>Front>Minihytter til fordel for campingvogner
Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, smil Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Minihytter til fordel for campingvogner

Tor Sigve Vik og Magne Ådneram på Sinnes vil bytte ut campingvogner med permanente minihytter. Etter en heftig debatt i Sirdal kommunestyre før jul, fikk de flertall og medhold for å gå i gang med planene og endring av reguleringsplan. Oppstartmøte er allerede avholdt i kommunen.

  • Reguleringsplanen tar sin tid og vi kan ikke regne med byggestart før sommeren 2025, sier initiativtakerne, Tor Sigve Vik og Magne Ådneram, som vil bygge henholdsvis 55 og 30 enheter.

Flertallet (11) i kommunestyret for å endre planene var Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre. Mindretallet støttet kommunedirektørens forslag til ikke å fremme reguleringsplan. Begrunnelsen var å ikke tillate avvik fra kommunedelplan nord, som ble vedtatt i desember 2018. Det bryter med plansystemet. Dyrkbar jord er naturgitte ressurser som det er viktig å ivareta så langt det er mulig.

Minihyttene vil ha en grunnflate på 45 – 50 kvadratmeter. I tillegg kommer hems med to soverom med fem-seks soveplasser.

Foto: Magne Ådneram og Tor Sigve Vik vil satse på minihytter til fordel for campingvognene.

Et bilde som inneholder hus, skjermbilde, tre, vindu

Automatisk generert beskrivelse

Denne modellen viser hvordan hyttene vil se ut.

Overgang fra campingvogn betyr at innehaverne ikke må hente vann og tømme toalettene. Dusj blir internt i hyttene og eierne trenger ikke benytte serviceavdelingene. Hyttene vil plasseres etter de nye brannforskriftene, spesielt med hensyn til avstanden.

Annonse

Utskiftingen vil skje etappevis og på lang sikt. Først må reguleringsplan godkjennes og så må det utarbeides forslag til vei, vann og kloakk fram til hyttene. Matjorda skal tas vare på og lagres i første omgang. Begge er opptatt av masseutskifting av jorda.

  • Med vann og kloakk inn i hyttene, vil det bety en standardheving, sier Vik. – Da min far startet med utleie av plass for campingvogner, fire-fem stykker, måtte de benytte toalettet internt i huset vårt. Det var starten i 1978 før serviceavdeling ble bygget.

Magne Ådneram forteller at en leieboer hos han, med to år gammel vogn og fortelt har lagt ut til en salgspris på 1,2 millioner kroner. Den årlige leien er 14.000 kroner pluss strøm og løypeavgift.

  • Turistene vil ha det mer lettvint og mer komfort i dag. Derfor tror vi det er et marked for dette med en minihytte midt på Sinnes, sier Vik og Ådneram.

Et bilde som inneholder Flyfoto, fugleperspektiv, i luften, gress

Automatisk generert beskrivelse

Disse campingvogner skal erstattes med minihytter.

Planen er at grunneierne bygger hyttene. Så selges de til de campingvogneierne som ønsker et skifte. Deretter inngås det en plassleie for minihytten. Dette må reguleres og avtales i avtaleform slik at leietakerne kan få belåne sine minihytter.

Begge grunneierne mener dette er et pluss for den grønne profilen med det nye bærekraftige tilbudet. Minihyttene vil ta seg bedre ut i naturen og det vil bli et stort framskritt for turistnæringen.

Drift av campingplassene gir også arbeidsplasser, administrasjon og drift med snømåking vinterstid, plenklipping sommerstid og vedlikehold av området.

  • Campingnæringen har jo også betydelige ringvirkninger for det øvrige næringslivet, som butikker, restauranter, skitrekk og aktiviteter, sier Vik og Ådneram og fortsetter:
  • Det at en har potensiale til å øke antall overnattinger med kanskje så mye som tre- gangen, vil bety økt omsetning i mange bedrifter i området og generere økt aktivitet generellt.