Home>Front>Oppgradering gjennomføres i sommer
Et bilde som inneholder utendørs, tre, plante, konstruksjon Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Oppgradering gjennomføres i sommer

Oppgradering av kjøkken og spisesal ved Øyghedlar elevheim har fått aksept for igangsetting. Det skjedde i siste møte i portefølgeutvalget i Sirdal kommune. Prosjektet skal også inkludere oppstarting av prosessen med å vurdere sosiale møteplasser (aktivitetsrom).

Prosjektet har en kostnadsramme på 7,2 millioner kroner, eks merverdiavgift. Byggearbeidene og oppgraderingen skal skje til sommeren når skolen har sommerferie. Øyghedlar ble bygget i 1987. Bygget tilfredsstiller ikke dagens krav og HMS.

Det er kommet innspill om at fellesbygget, inklusive spisesal, kan bli en sosial møteplass ikke bare for elever for Sirdal videregående skole, men også lokal ungdom. Ungdomsrådet inviteres til å komme med innspill.

Kommunedirektøren skrev da planene ble lagt fram følgende:

Behov for tilpasning til fremtiden. Et moderne og velfungerende fellesbygg på internatet vil være med på å gjøre skolen og kommunen attraktiv for elever.

Trives elevene, vil de anbefale skolen og miljøet til andre, og den reklamen kommunen får

Annonse

fra fornøyde brukere er verdifull. Vi må tenke framover, vil jobbe for å få flere elever her til

elevheimen.

Med et elevantall på over 70 vil vi måtte ha et kjøkken og spisesal som kan produsere og holde så mange. I tillegg satser elevheimen på utleie, spesielt på sommeren.

Kjøkkenet er for trangt og lite for å ha flere på jobb enn en. Dette vil vanskeliggjør utleie

fremover dersom kjøkkenet ikke oppgraderes og utvides.

Behov for bedre strømkapasitet. Det er ikke nok strøm til utstyret på kjøkkenet. Hvis noe skal byttes ut, eller det er behov for å sette inn nytt utstyr (som kreves i henhold til IK-Mat), så har vi verken plass eller strøm. Det er behov for en oppgradering til 400v strøm da alt av nytt utstyr kommer med 400v.

Behov for ny kjøl og frys. Per nå har vi ikke nok lagringsplass til maten som blir innkjøpt

på elevheimen. Tilbudet til matservering er økt til også å gjelde et kveldsmåltid. Det er da

mer behov for bedre lagringsplass. Melk og grønnsaker krever noe forskjellig temperatur, så

kjøkkenet har gitt tilbakemelding på at de ender opp med å kaste mat på grunn av liten plass. I tillegg er det store utfordringer når Sirdal kommune leier ut elevheimen på sommerstid til f.eks. Blinkfestivalen.

Foto: Øyghedlar elevheim oppgraderes til sommeren.

Et bilde som inneholder innendørs, møbler, vegg, stol

Automatisk generert beskrivelse

Problematisk å holde riktig temperatur for varm- og kaldmat.

Sommeren 2022 hadde franskmennene med seg to hele biler med mat og utstyr. Dette kom på toppen av den maten som det tjekkiske landslaget også

hadde behov for å lagre. Enkelt sagt, det var ikke plass!

Behov for nye sluker og bytting av gulv Utstyret på kjøkkenet, altså maskiner som det har blitt flere av, passer ikke med dagens sluker, så en del av vannet/fettet går utover gulvet.

Dette gjør gulvet veldig glatt. Rommet har ikke tilstrekkelig membran, noe som utgjør en

risiko for lekkasje kan renne ned i bjelkelaget mot kjelleren, da gulvet er ikke tett.

Arbeidsplassen har som følge av glatt gulv hatt flere episoder der ansatte har sklidd. Sirdal kommune bør lukke potensielle farlige avvik som kan medføre skader for ansatte. Videre er det vanskelig å gjøre flisene på gulvet tilstrekkelig rene, noe som gir avvik om mot IK- mat sine regler. Det er ikke mulig å spyle gulvet, for da renne det ned i kjellerne og skaper

fuktskade.

Liten plass og eldre umoderne utstyr. Kjøkkenet ble opprinnelig bygget for servering av

frokost, og en enkel lunsj servering. Nå har vi frokost, lunsj, middag og kvelds. Det er liten/mindre plass til de ansatte på kjøkkenet nå, enn før, trangt og jobbe.

Det er vanskelig å jobbe flere enn en ansatt om gangen, både i det daglige og under utleie. Det er for lite med benkeplass, som benkeplassen er i tillegg er bygget på en tungvint måte. Dårlig HMS-forhold

som ikke oppfyller dagens krav.

Behov for bedre plass og modernisering av utstyr. Kjøkkenet har svært begrenset/ikke

plass til det nytt utstyret som kreves på et kjøkken i henhold til IK- Mat.

I tillegg fungerer ikke kjøledisken i matsalen ordentlig. Den klarer ikke å holde under 15

grader på sommeren, uansett vær/utetemperatur, og bør byttes. Kjøkkenet ønsker å bytte ut den ene konveksjon ovnen, for en må ha bedre plass til maten

som lages, og den gamle må vi ha reparasjoner på hele tiden. Vet ikke når den funker eller ikke. Ny ovn trenger mer strøm.

Komfyren bør byttes for den gamle bruke altfor lang tid og bli varm. Den bruker i tillegg lang tid til å bli kald. Sikkerheten, både mot brann og personskader vil bli bedre om kommunen går over til induksjon komfyr. Induksjonskomfyrer blir varm veldig hurtig, og når

den blir slått av den vaskes over eller tas nesten rett etterpå.

Stekepanne må byttes på grunn av gammel, og uhygienisk. Passer ikke sluk, så alt renner på

gulvet. Liten i størrelse. Da blir det glatt på gulvet som da skape skli fare. Vanskelig og

tømme. Brannfare og skli fare. Dårlig HMS.

Varelevering. Er trangt og tungt når varene blitt levert. Plassen er liten, og vareflyten tungvint. Liten lagringsplass på kjøl, frys og tørrvarelager.

Et bilde som inneholder tekst, diagram, plan, skjematisk

Automatisk generert beskrivelse

Denne skissen viser hvordan kjøkkenet blir med tilbygg og spisesalen etter oppgraderingen.

Skisseprosjektet legger opp til en vesentlig bedre HMS tilnærming, hvor skade på rygg og armer reduseres.

Spisesal. Oppgradering av spisesal er nødvendig da den er gammel og slitt. Dårlig hygiene med tanke på at det er vanskelig å vaske gulv. I tillegg er halve matsalen dekket av gulvteppe som ikke regnes som hygienisk å ha i en spisesal. Det er behov for nye bord og stoler, da de nåværende stolene er tunge å flytte på. Mat og hår samler seg i tillegg i tøystolene da de er

vanskelige å rengjøre.

Nytt anlegg til ventilasjon. Ventilasjonen er dårlig i hele bygget. Når alt utstyr er i bruk, både i det daglige men også under utleie, så strever ventilasjonen med å ta unna. Nytt ventilasjonsanlegg vil ha være mer energivennlig og gi et bedre inneklima.

I sommer gikk brannalarmen ved flere anledninger varslet, selv om viften stod på høy. I matsalen er temperaturen høy på sommerstid, og på kontoret var temperaturen over 27 grader flere dager på varme dager. Nåværende ventilasjon gir dårlig luft og det er i tillegg trangt for å komme til reparasjoner/filterbytte. Dagens løsning har gitt avvik på vernerunder. Man må

ha tilgang ifra utsiden på grunn av utstyr, noe som vanskeliggjør reparasjoner av det nåværende ventilasjonsanlegget.

Skisseprosjektet vil fornye og modernisere fellesbygget på Elevheimen betraktelig. Skisseprosjektet vil også lukke HMS avvik på kjøkkenet og gi ansatte redusert risiko for skader. Videre er det ventet at trivselen

vil øke betydelig både for brukere og ansatte, og ikke minst for gjester. Et tidsriktig og moderne fellesbygg vil sette Sirdal kommune på kartet, og bidra til at skolen blir mer attraktiv, og på den måten sikre arbeidsplasser ved skolen. Fornøyde elever, vil være gode ambassadører for det tilbudet Sirdal kommune kan gi, og det er derfor svært viktig at kommunen følge med i utviklingen.

Kommunedirektøren foreslår at kjøkkenet utvides, i samråd med ansatte og innleid arkitekt

fra Link arkitekter. Vi tar bort dagens trapp ned til kjeller, og får dermed mer plass til lager

og kjøkken, samtidig som vareflyten blir bedre inn på kjøkkenet. Vareflyten vil også bli bedre fra kjøkken og ut til elever. En konsekvens av utvidelsen er bedre effektivitet og høyere kvalitet på mat. En svært positiv sideeffekt, er at kjøkkenet vil være bedre egnet til å servere fire måltider til elever daglig.

Et bilde som inneholder hus, diagram, skjermbilde, plan

Automatisk generert beskrivelse

Denne skissen viser hvordan tilbygget til kjøkkenet vil bli.

Ved å ta bort rømningsveien fra kjeller til kjøkken, må det anlegges en ny rømningsvei for å

tilfredsstille kravene. Dette har arkitekten løst ved å erstatte et lite vindu med en dør, og anlegge en trapp på utsiden av bygget i front. Det er også lagt rampe til kjeller som er noe bratt å gå i, men den blir etablert så lang som mulig. Rampen vil gjøre transport av

gjenstander til og fra kjeller enklere. Løsningen vil også slippe mer lys inn i underetasjen.

Alle vindu i kjøkken mot sør må ha brannkrav EI30 pga. rømningsvei fra kjeller. Den nye løsningen for ventilasjon gir flere fordeler. For det første vil bygget bli mer energieffektivt. For det andre får kommunen faset ut et av anleggene, som ligger særdeles

vanskelig tilgjengelig for filtebytte. Her har luker og tilganger ikke vært i henholdt til dagens

HMS krav. I skisseprosjektet er det lagt opp til tilgang til nytt ventilasjonsanlegg via utvendig trapp.

Takstein og undertak på fellesbygget er utslitt. Det anslås at 70-80 av taksteinene har alder

slitasje og bør byttes.

Det legges opp til å etablere større kapasitet på strømtilførsel. I tillegg til å sette inn større

lagerkapasitet, deriblant kjøkken og kjøl, foreslår kommunedirektøren at det blir satt inn flere

mye maskiner på kjøkkenet.

Moderniseringen av fellesbygget er etterlengtet både av ansatte på elevheimen og ansatte i bygg og eiendom. Det foreligger hms avvik fra vernerunder og det er meldt inn avvik i kommunens avvik system.