Home>Nyhet>Vil snakke med tomteeierne
Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Vil snakke med tomteeierne

Kommunens porteføljeutvalg utsatte i sist møte på torsdag behandlingen av Knausane boligfelt. Terje Moen (h) kom med forslaget, han syntes bruk av fem millioner kroner til dette arbeidet var for mye.

I forrige møte 14. desember ble det vedtatt å flytte veien for tomtene 17 – 20. Pluss sikre fjell og løsmasser over disse tomtene. I tillegg grovplanere tomtene 21 og 26 – 29.

Forslaget til utsettelse, som var enstemmig, går ut på at politikerne og administrasjonen vil ha et møte med de berørte tomte-eierne av tomtene 17 – 20.

Foto: På dette kartet kan du se hvor tomtene ligger på boligfeltet.