Home>Front>Villrein i fokus på Sirdalseminar
Et bilde som inneholder pattedyr, gevir, utendørs, hjort Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Villrein i fokus på Sirdalseminar

Sirdal Næringsforening (SNF) sammen med VisitSirdal365 inviterer tirsdag kveld 6. februar til Sirdalseminar. Tema er villrein og verdiskapning i fokus, en kamp for tilværelsen eller samhandling?

  • Her samles vi for å se nærmere på Tiltaksplanen for Villrein som er utarbeidet av flere arbeidsgrupper under ledelse av Statsforvalteren i Agder, sier Inge Oliversen, styreleder av SNF.

Tiltaksplanen er nå til behandling i Klima- og miljødepartementet, og statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) vil innlede møtet og orientere om prosessen videre.

Seniorrådgiver Therese Ramberg Sivertsen hos Statsforvalteren har vært prosjektleder og vil presentere selve planen og de aktuelle tiltak som treffer innbyggerne og turistene i Sirdal.

Villreinbestanden er truet og det har vært forsket på hvordan villreinstammen vandrer i Setesdalsheiene. Sira-Kvina Kraftselskap har finansiert en del av denne forskningen og myndighetskontakt Per Øyvind Grimsby fra Sira-Kvina vil gi en innføring i det vitenskapelige grunnlaget for denne tiltaksplanen.

Tiltakene i planen er omfattende og noen av dem svært kontroversielle. Flere av tiltakene vil medføre sterke begrensninger på ferdsel og arealbruk i Sirdal og Setesdalsheiene.

Samtidig er det klart at noen av tiltakene er inngrep som nok bør gjøres for å opprettholde levelige vilkår også for villreinen.

Annonse

For både enkeltbedrifter og for utviklingen av Sirdal som helårsdestinasjon er det svært viktig å sette seg inn i og påvirke denne tiltaksplanen.

På seminaret får en presentert tanker og reaksjoner fra noen av de som er berørt, blant annet Sirdalsløyper, Turistforeningen og VisitSirdal365.

Vi får også høre fra en «villreinveteran» Ånen Ådneram og Tante Torbjørg i Fjellbutikken hvordan tiltaksplanen blir mottatt i miljøet på Suleskard.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, Kinn

Automatisk generert beskrivelse

Styreleder i SNF, Inge Oliversen, inviterer til Sirdalseminar om villreinen.

  • For å kunne gi gode innspill med tydelig utsagnskraft er det viktig at vi i SNF samler oss om en felles tilnærming her, sier Oliversen.
  • Hvilke tiltak kan vi akseptere, hvilke må vi endre og hva må vi for all det unngå?? Kanskje må vi finne nye måter å utvikle næringsvirksomheten på, for å skape gode kombinasjoner for villrein og verdiskapning???
  • For at SNF skal kunne jobbe videre med dette er det viktig at medlemmene stiller opp og bidrar med innspill og kommentarer til de tiltak som berører din bedrift, sier SNFs styreleder.