Home>Front>3.000 villrein i verneområdene
Et bilde som inneholder utendørs, snø, vinter, frost Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

3.000 villrein i verneområdene

Under villreinmøtet til Sirdal Næringsforening forrige uke, var det flere som etterlyste hvor mange villrein som finnes innen verneområdene. Ingen kunne svare eksakt på det. Ifølge Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) hjemmeside, finnes det 3.000 villrein.

Det er en stamme som er delt i to, med 1.500 dyr nord og sør for Steinbuskaret i Bykle.

SVR er en del av norges nasjonalparker. Verneområdet består av 17 store og små områder. Det samlede areal for verneområdet er 2.345 kvadratkilometer, sør for Haukeliseter.

417 kvadratkilometer av landskapsverneområdet ligger innenfor Sirdal kommunes grense. Sirdals totale areal er på 1.554 kvadratkilometer.

Foto: Jon Erling Skåtan har tatt dette oversiktsbilde av villreinflokken.

Et bilde som inneholder klær, Menneskeansikt, person, rutet

Automatisk generert beskrivelse

Statsforvalter Gina Lund i Agder.

Annonse

Statsforvalter, Gina Lund, i Agder besøkte Sirdal og kommunestyret 18.januar. Der orienterte Lund om Statsforvalterens oppgaver og utfordringer. Der fokuserte hun spesielt på villreinen og kommende tiltaksplan for villreinen som vil komme som stortingsmelding, men først skal alle parter uttale seg i en høringsrunde. Hun tror den rapporten vil bli et veiskille. Lund tror også det vil bli mer fokus på arealbruken framover.

Sirdalmedia har henvendt seg til kommunen for å få oversikt over hvor mye areal som er båndlagte områder.

  • 131 kvadratkilometer i «Kommunedelplan Sirdal sør» og 640,6 kvadratkilometer i «Kommunedelplan Sirdal nord» er satt av til formålet «bevaring av naturmiljø». Disse områdene er arealet som i «Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei – Heiplanen» er vist som «hensynssone villrein» .
  • Videre er båndlagt område etter lov om naturvern i kommunedelplan sør 8,1 kvadratkilometer. Omfatter Øykjeheia naturreservat. I tillegg Bervamyr ved Espetveit med 0,3 kvadratkilometer.
  • Av arealet som er satt av til formålet «bevaring av naturmiljø» er det i «Kommunedelplan Sirdal nord» satt av 417 kvadratkilometer til formålet «Båndlegging etter lov om naturvern». Dette området tilsvarer den delen av Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene landskapsvernområde, som ligger i Sirdal kommune.
  • I tillegg er et område i Instestøl naturreservat på 461 dekar båndlagt i Kommunedelplan Sirdal nord.
  • Under planprosessen i 2018 ble areal for framtidig fritidsboliger tatt med. Det er ubebygd areal. Det utgjør 8.568 dekar i «Kommunedelplan Sirdal nord».
  • Der finnes nå 4.820 fritidsboligenheter som er bebygd.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Det som er merket med rødt har ferdselsrestriksjoner, mens det øvrige er naturvernområder som er avmerket.