Home>Nyhet>Brukonkurransen avlyst
Et bilde som inneholder utendørs, gress, tre, fjell Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Brukonkurransen avlyst

En av åtte tilbydere oppfylte de oppstilte kvalifikasjonskravene for å bygge den nye gang- og sykkelbrua over Sira på Tonstad. Konkurransen er nå avlyst, skriver Sirdal kommune på sin hjemmeside. Det heter videre:

Det er ikke anledning til å endre kvalifikasjonskravene etter kunngjøring.

I tillegg er det etter tilbudsfristens utløp oppdaget enkelte uklarheter i konkurransegrunnlaget.
Hver av de to forholdene over er vurdert til å utgjør en selvstendig saklig grunn for avlysning.

Sirdal kommune vil gjøre nødvendige endringer i konkurransegrunnlaget og kunngjøre ny konkurranse så snart som mulig. Endringene vil blant annet bestå i å formulere kvalifikasjonskravene slik at de danner grunnlag for bedre konkurranse og rette de uklarheter som er oppdaget.

Da anbudsfristen gikk ut like før årsskiftet, var det åtte firmaer som hadde vist sin interesse for denne totalentreprisen.

I opplysningene for konkurransen skriver Sirdal kommune at det er avsatt midler til bru, treningssenter og kraftvitensenter i budsjettet. Dette inngår som en del av utbyggingsavtalen med Tonstad Vindpark.

Annonse

Det legges opp til to brutyper. Enten kassabru i stål i tre spenn, med en brulengde på 120 meter. Eller, det andre alternativet som er Bjelke-platebru i betong i fem spenn, med brulengde 120 meter. Bredden for gang- og sykkelbrua er seks meter.

Foto: Den planlagte gang- og sykkelbrua over Sira skal bygges her hvor steinene ligger ved utløpet til Sirdalsvatnet.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Tegningen viser hvor brua skal komme.