Home>Front>Fri ferdsel til Sirdal – bomavgift er historie
Et bilde som inneholder utendørs, person, klær, snø Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Fri ferdsel til Sirdal – bomavgift er historie

Torsdag 15. februar klokka 1200 ble bommen på fylkesvei 450 ved Øvstabø skrudd av. Nøyaktig 20 år etter at ordningen med betaling ble innført. «Gjesdalpakken» er nå historie. Prisen var nå 68 kroner for passering, eller 136 kroner tur/retur for personbil. Livar Vigre fra Risa fjernet prisene fra tavlene.

Det har vært 7.888.224 passeringer som har betalt bomavgift på disse årene. Det har gitt en inntekt på 334,5 millioner kroner.

  • Herlig med avgiftsfri bilvei til Sirdal. Resultatet, med alle utbedringer i løpet av 20 år, setter vi stor pris på. Jeg tror alle dags- og hytteturister setter stor pris på at avgiften nå er fjernet, sier Thomas Hukkelås, daglig leder for VisitSirdal365, til Sirdalmedia.

Gjesdal-ordfører og tidligere styreformann i Bompengeselskapet, Frode Fjeldsbø, uttalte i 2016 til undertegnede at det er en interessant diskusjon hvem som skal betale bompenger, Sirdalstrafikken eller også Gjesdalbuen. Selv kjente han ikke historikken bak dette prosjektet, men han ser nytten med bompengefinansiering. Da blir det raskere og bedre resultater. Ellers kunne det blitt lang venting for å komme i køen for veiprosjekter.

Foto: Turistsjef Thomas Hukkelås er fornøyd når bomavgiften nå er fjernet.

Et bilde som inneholder utendørs, person, bil, kjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

Livar Vigre hos Risa fjernet betalingsskiltene.

Et bilde som inneholder utendørs, vinter, vei, tre

Automatisk generert beskrivelse

Nå planlegges det veiutvidelse til venstre mot Byrkjedalsvannet.

Annonse

Smal vei

I 2021 ble alle spesifiserte tiltak i «Gjesdalpakken» ferdigstilt. Nå gjenstår fullføringen og avslutningen av bompengepakken.

Prognoser for restmidler i «Gjesdalpakken» er 35.8 millioner kroner. Sum kostnader for fem prioriterte tiltak er 42.8 millioner kroner. Av dette utgjør kurveutvidelsen vest av Byrkjedalstunet 20.3 millioner kroner.

Arbeidet med å utbedre fylkesvei 450 på denne 170 meter lange strekningen vil sannsynligvis ikke komme i gang før høsten 2025.

Kurveutvidelse og fjellsikring nord-vest for Byrkjedalstunet ble identifisert som det viktigste tiltaket i prioriteringslisten. Strekningen er smal og har begrenset sikt, noe som skaper utfordringer for møtende trafikk. På vinterstid danner det seg store mengder med is i fjellsiden, noe som gjør veien enda smalere.

Rett før Byrkjedalstunet er fv. 450 svært smal over en strekning på ca. 170 meter. På innsiden av veien er det en 5 – 8 meter høy bergskjæring, og på utsiden er det autovern. Skulderen er smal, og det er knapt grøft mellom skjæringen og veien. Mellom kantstripene på veien er det mellom 4 og 4,5 meter. Det er dårlig sikt rundt svingen og fare for møteulykker.

Rogaland Fylkeskommune jobber nå med reguleringsplan for dette området. Der vil en sannsynligvis komme med forslag om å utvide veien med fylling mot Byrkjedalsvannet. Å utvide veien med fjellsprengning er forlatt.

Tiltak:

Veien bør utvides til veibredde 6,5 m i henhold til utbedringsstandarden. Det betyr 1,5 – 2 meter økning i asfaltert bredde, pluss grøft på minimum 2 meter. Vinterstid er det her problem med passasje når brøytebil treffer personbiler, og et enda større problem når man treffer tyngre kjøretøy. Om vinteren danner det seg store mengder med is i fjellsiden, som igjen gjør veien enda smalere. Dette i kombinasjon med dårlig sikt, så er det viktig at denne strekningen blir prioritert.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, gå på ski, fjell

Automatisk generert beskrivelse

De siste planer til fylkeskommunen er å utvide veien med fylling mot Byrkjedalsvannet.

Litt lenger nede på fylkesvei 450 retning Gilja, er det også behov for utvidelser, veiutbedring, sikring av sideterreng, fylling på sideterreng ned mot Byrkjedalsvannet i en strekning på 650 meter.

Denne strekningen er relativt oversiktlig, men med veibredder som varierer mellom 4,2 meter og 5 meter mellom kantstripene. Det er også usikkerhet knyttet til grunnforholdene langs Byrkjedalsvannet.

Veien bør utvides til veibredde 6,5 meter i henhold til utbedringsstandarden.

Et bilde som inneholder utendørs, vei, kjøretøy, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Smal veibane like før du kommer til Byrkjedalstunet.

Bakgrunn

Sirdals-ordfører Torjus Kvæven tok i 1999 telefonkontakt med Gjesdal-ordfører, Karl Edvard Aksnes og spurte om de ikke burde gjøre noe sammen for å få en bedre fylkesvei 45 mellom Ålgård og Sirdal. Han mente at daværende veistandard var til hinder for næringslivet og turismen i indre Gjesdal og Sirdal.

Aksnes tente på ideen og dermed begynte «snøballen» å rulle for bedre vei. Aksnes jobbet mot fylkeskommunen og fylkesordfører Roald Bergsaker i første omgang. De hadde noen turer til Oslo og Stortinget for å påvirke muligheten for bompengefinansiering.

Da saken kom opp til avstemning i fylkestinget ble saken om å innføre bompengefinansiering vedtatt med kun en stemmes overvekt. Bergsaker stemte imidlertid imot forslaget. Stortinget klubbet saken gjennom 8. juni 2003.

Enkelte politikere i Sirdal ville imidlertid ikke ha bompengefinansiering og ville ta opp saken på ny. De ville heller ikke være medeiere i det nye bompengeselskapet. Aksnes jobbet imidlertid raskt etter Stortingsvedtaket og fikk bommen på plass. Utbedringsarbeidene kom raskt i gang slik at bilistene fikk se resultater av bompengebetalingen. Dermed har dette vært en suksess fra første dag, mener Aksnes og viser til at det har vært lite kritikk og misnøye med ordningen. Veiutbedringene har gitt svært gode resultater.

FAKTA om Gjesdal Bompengeselskap AS, nå Ferde AS:

Formålet med selskapet er innkreving av bompenger til utbedring av Fv 450.

Stortinget vedtok 8. juni 2003 etablering av bomstasjon ved Øvstabø til utbedring av sju delprosjekt på fylkesvei 450 mellom Ålgård og Sirdal. Fire prosjekter i del 2.

Bompengeordningen ble i 2010 utvidet til fase 2 og videreføres i åtte år fra 2016 til 2024.

Nye prosjekter (fase 2) er 1. Giljatunnelen – Byrkjedal, 2. Byrkjedal nord – Retland, 3. Retland – Øvstabø, 4. Kryss Sinnes samt gang- og sykkelvei mot Tjørhomfjellet.

Start med bompenger 15. februar 2004.

Inntekter totalt fra starten til og med 2024: 334,5 millioner kroner.

Trafikkutvikling

Totalt antall passeringer:

2004: 300.900

2005: 341.129

2006: 352.325

2007: 346.709

2008: 347.499

2009: 375.911

2010: 355.161

2011: 357.198

2012: 368.376

2013: 394.450

2014: 387.312

2015: 420.633

2016: 434.982

2017: 408.637

2018: 431.773

2019: 422.818

2020: 434.577

2021: 502.227

2022: 452.831

2023: 429.937

2024: 22.839

Sum: 7.888.224 passeringer

Et bilde som inneholder utendørs, tekst, vei, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Skilt med betaling og maskin som registrerer biler ved passering er fjernet.