Home>Front>Ingen løsning om politikontakt
Et bilde som inneholder kjøretøy, Landkjøretøy, tekst, bil Automatisk generert beskrivelse
Front

Ingen løsning om politikontakt

Dalaneregionen i Rogaland skal tilføres en ekstra stilling som politikontakt. Tiltaket skal gjennomføres innen utgangen av 2024. Dette kommer fram i Tildelingsbrev 2024 for Politiet, fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Det er en offentlig rapport med handlingsplan: Trygghet i hverdagen.

Politiet skal særlig bidra til å nå følgende overordnede mål:

• Rettssikkerhet

• Trygghet i samfunnet

• Lav kriminalitet

Regionen har i dag en delt politikontakt for Sirdal og Bjerkreim kommuner. Daværende politikontakt i Sirdal, Jon Uleberg, fikk i oktober ett års permisjon fra stillingen. Det ble et for stort arbeidspress med delt politikontakt og helgevakt i Dalane hver tredje helg. Delt politikontakt er også tilfelle for Egersund og Lund.

Annonse

Politiinspektør Siri Fisketjøn Indrebø ved Sør-Vest politidistrikt opplyser til Sirdalmedia at en ikke har noe svar enda på dette problemet.

  • Vi vil fordype oss i problemet. Her kan det være flere løsninger, sier politiinspektøren og legger til at det vil komme et svar i løpet av første halvår. – Jeg er usikker på hvor mye detaljstyring det skal være fra justisministeren.

Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister.

  • Hvis vi ikke styrker det forebyggende arbeidet, med nærpoliti i den nye lokalpolitireformen som skal komme i høst, er jeg redd for at regningen på sikt kan bli langt større for samfunnet, sa Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister, da hun besøkte Regionråd Dalane og Sirdal kommune i et møte på Vikeså 6. september.

Med forebyggende arbeid mente Enger Mehl at politikontakten må tilbake, slik den opprinnelig var. De fem lokale ordførerne fra Sirdal, Lund, Sokndal, Egersund og Bjerkreim uttrykte bekymring for tryggheten, sammen med manglende tilstedeværelse av politi, spesielt i helger og på kveldene. Ministeren lovet politikontaktene på plass igjen senest innen 2024.

Nærpolitireformen har redusert antall stillinger i disse fem kommuner fra 30 årsverk til 23. Redusert responstid gjør innbyggerne utrygge. Redusert kapasitet til å følge opp straffesaker, bygge egne saker, gjør at innbyggerne opplever det «fritt fram».

Vi kan ellers ta med fra politiets handlingsplan:

  • Nye tjenestesteder er blant annet Kvinesdal.
  • Politiet skal styrke kapasitet, kvalitet og kompetanse i straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Midlene skal i hovedsak gå til de geografiske driftsenhetene og gi bedre etterforsking lokalt.
  • Politiet skal årlig ta initiativ til å evaluere kommune-politisamarbeidet i den enkelte kommune.
  • Styrke politikontaktordningen.