Home>Front>Misnøye med tiltaksplan for villrein
Et bilde som inneholder klær, innendørs, person, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Misnøye med tiltaksplan for villrein

Medlemsmøte i Sirdal Næringsforening var lite tilfreds med prosessen for tiltaksplanen for villrein så langt. Samfunnsinteresser, grunneiere og aktører har vært dårlig representert i planarbeidet og planen er for omfattende.

Sirdal må stå samlet i argumentasjonen når ramme- vilkårene endres for friluftsliv og næringsutvikling. Over 50 medlemmer i Sirdal Næringsforening og VisitSirdal365 var til stede på møtet på Sirdal Høyfjellshotell tirsdag kveld.

Fredag 16. februar kommer statssekretær, Kjersti Bjørnstad (sp) i Klima- og miljødepartementet, til Sirdal for å møte involverte parter fra kommunen, grunneiere, næringslivet og andre aktører.

Foto: Over 50 medlemmer var til stede på villreinmøtet.

Et bilde som inneholder klær, Menneskeansikt, person, skjorte

Automatisk generert beskrivelse

Thomas Hukkelås.

Stenge fjellet

Annonse

  • Dagens og fremtidens adgang, bruk og utvikling av Sirdal- og Setesdalsheiene er svært viktig for fremtiden til reiselivsnæringen. Det handler ikke om at vi er imot tiltak, men det handler om prosessen og valgene, sa Thomas Hukkelås, daglig leder av VisitSirdal365.
  • Vi sitter nå med en følelse av at målet er å stenge fjellet for folk, aktiviteter og trafikk uten å ha hørt hva lokalbefolkningen, grunneiere eller næringslivet mener.
  • Akkurat nå opplever vi at planen vil gi store konsekvenser og utfordringer for reiselivet, og vi er bekymret for at dette setter en stopper for langsiktig utvikling av naturbaserte opplevelser, sa Hukkelås.

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, vegg

Automatisk generert beskrivelse

Torbjørg «Tante» Haugen.

Taper omsetning

Torbjørg «Tante» Haugen, som driver Suleskard kafe, i lokalene til Joker Fjellbutikken, opplyste om at to uker tidligere stenging av Suleskard-veien vil bety en omsetningssvikt på 800.000 kroner. Det vil merkes.

Et bilde som inneholder person, klokke, klær, Menneskeansikt

Automatisk generert beskrivelse

Ånen Ådneram.

Styrer turistene

Ånen Ådneram har holdt på med tråkking og tilrettelegging av skiløyper i over 30 år. Han mente maskinpreparerte løyper var med på å styre turistene hvor de skal gå. Han var ikke redd for at dagens løyper rammer villreinstammen på noe vis.

Et bilde som inneholder person, klær, skjorte, Menneskeansikt

Automatisk generert beskrivelse

Preben Falch.

Sirdal fraværende

  • Sirdal har vært fraværende i utredningsarbeidet for denne tiltaksplanen for villreinen. Nå må dere våkne, sa Preben Falch, daglig leder i Stavanger Turistforening.

Han mente det var tre problemområder i denne tiltaksplanen: Kraftutbyggingen, veier og hyttebygging i randsonen som kommer for nær med sin ferdsel.

STF jobber med forslag til forflytting av hytter og stier. Det samme gjør DNT Sør og spesielt Øyuvsbu

som skal flyttes.

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, klokke, klær

Automatisk generert beskrivelse

Katinka Kleveland.

Manglende lokalkunnskap

  • Denne planen mangler lokalkunnskap, ikke minst fra våre løypekjørere, som gjennom sesongen ser og opplever reinsdyr på nært hold, sa Katinka Kleveland, daglig leder for Sirdalsløyper.

Da løypekjøring var begrenset i 2020 på grunn av korona, viste det seg at turistene gikk mer i bredden. Dette mente hun var mer uheldig når en ikke får styre skiløperne via sporene.

Kleveland var for å arrangere Sesilåmi. Det er et kort tidsrom og hun trodde ikke det ville uroe villreinstammen. Det løpet betyr mye for lokalmiljøet, både i Sirdal og Setesdal.

Per Øyvind Grimsby.

Forskning

Fagsjef Per Øyvind Grimsby i Sira-Kvina Kraftselskap, hadde deltatt i forskning og vitenskap siden 2009. Kraftselskapet har brukt penger på dette arbeidet, siden villreinen er truet og rødlistet. Grimsby forventer nå ny politikk og ny tiltaksplan.

Sira-Kvina har nå betalt 13.4 millioner kroner til et avsatt fond, som skal brukes til tiltak for villreinen.

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, vegg

Automatisk generert beskrivelse

Varaordfører Isak Liland.

Mer redd for rypa

Varaordfører Isak A. Liland (h) i Sirdal kommune, var mer redd for at rypa skal utryddes enn villreinen. Liland dro et historisk tilbakeblikk for kommunen som i år er 175 år. Det er nå 60 år siden Øvre Sirdal og Tonstad ble en egen kommune.

Rypa har alltid betydd mye for Sirdal og i gamle dager ble det felt 80.000 – 100.000 ryper årlig. Det var en viktig inntektskilde for grunneierne.

I stikkord nevnte Liland at sauene kom, deretter turistene, så kraftutbyggingen fra 1965. Da ble også opprettet et eget postkontor ved Svartevassutbyggingen.

  • Vi må samarbeide og puste med magen. Omstilling er sirdølene vant til, så det bør vi ta på strak arm, sa varaordføreren, og minnet om hvor lutfattige sirdølene var før kraftutbyggingen.

Plan før sommerferien

Tiltaksplanen forventes å bli ferdig før sommerferien. Da skal den sendes ut på høring til alle kommuner og interesseorganisasjoner. Planen forventes å komme til Stortinget i 2025 for endelig godkjenning.

Seniorrådgiver, Therese Ramberg Sivertsen og miljødirektør, Ingunn Løvdal, hos Statsforvalteren i Agder redegjorde for det arbeidet som er gjort.

Under møtet var det ingen som kunne svare på hvor mange villrein det finnes i Sirdal- og Setesdalsheiene. Er det 2.000, 3.000 eller 4.000 reinsdyr ? GPS-telling er gjort, også fra helikopter, men dette er ikke 100 prosent. Så kanskje får vi et riktig tall i løpet av prosessen.