Home>Front>Ny brannbil til Tjørhom
Front Nyhet

Ny brannbil til Tjørhom

Ny brannbil, eller en fremskutt enhet, ved Tjørhom brannstasjon kom på plass i forrige uke. De åtte deltidsansatte branntjenestemenn er svært godt fornøyde med den nye bilen, som er et stort fremskritt.

Det har vært kjempet i mange år for å få en ny brannbil. Denne bilen vil være framme ved ulykker eller brann først av utrykningskjøretøyene. Bilen har et helt nytt logistikksystem og kartreferansen til hendelses-stedet er allerede kommet opp når de kommer til bilen. Før måtte de bruke private GPS´er.

I bilen er det plass til fire personer. I baksetet skal det være to røykdykkere som gjør seg klar underveis, og resten av utstyret er plassert bak i bilen sammen med 100 liter vann. Det tilsvarer 300 liter med skumlegging og er nok til å slokke en bilbrann. Eller de kan begynne med å slokke med dette vannet til de neste bilene kommer.

Foto: Den nye brannbilen er bygget og innredet ved Egenes Brannteknikk i Flekkefjord.

Et bilde som inneholder kjøretøy, bil, utendørs, Bildel

Automatisk generert beskrivelse

Bak er det 100 liter vann til venstre. Videre en skuff med skjæreutstyr og ovenpå der to røykdykkerutstyr.

Bak i bilen er det også en klype som skal brukes ved eventuelle bilskader hvor personer må skjæres ut. I tillegg er det en båre og diverse utstyr for eventuell trafikkdirigering.

Annonse

Sirdal kommune har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage en utskiftningsplan for Sirdal brann- og redningsvesen. Planen skal gjelde for fem år.

Arbeidsgruppen består av John Birkeland (leder), Stein Ivar Sinnes (varabrannsjef), Kjetil Presterud (Flekkefjord brannvesen), Carl Magne Fintland (tillitsvalgt), Nils Johannes Hadland og Mats Tjørhom (representanter fra stasjonene).

Utskiftningsplanen skal omfatte bilpark og utstyr. Planen skal baseres på behovsvurderinger, som dokumenteres i arbeidsgruppens rapport.

Til grunn for behovsvurderingene skal ligge en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse). Det legges frem tall for samtlige oppdrag/utrykninger, samt type oppdrag for de fem siste årene totalt, med fordeling for begge stasjoner.

I oversikten synliggjøres også oppdrag både i og utenfor kommunen.

Beredskap er blitt et satsingsområde for kommunen, etter at de hadde besøk av Statsforvalteren i Agder og drøftet dette tema.

Den nye brannbilen er bygget og levert av Egenes Brannteknikk i Flekkefjord.