Home>Front>Nybygg med leiligheter og kontorer
Et bilde som inneholder utendørs, snø, tre, konstruksjon Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Nybygg med leiligheter og kontorer

SVB Eiendom har kjøpt en sentral tomt i Tonstad sentrum, like ved Fokusbygget. Der er det ønskelig å sette opp et nybygg med kontorer og garasje i første etasje og fem leiligheter i andre etasje.

  • Dagens lokaler er for små og vi ønsker derfor å utvide kontorlokalene og få bedre plass, sier Terje Moen, daglig leder for SVB Eiendom, til Sirdalmedia.

Moen forteller at det planlegges to store leiligheter a 130 kvadratmeter og tre leiligheter a 75 kvadratmeter. Med leilighetene følger det garasje i første etasje og heis opp til leilighetene, som også blir utført i universell utforming.

Foto: På denne tomten skal SVB Eiendom bygge kontorer og leiligheter.

Et bilde som inneholder konstruksjon, vindu, hus Automatisk generert beskrivelse

Denne tegningen viser nybygget med kontorer i første etasje og leiligheter i andre etasje. Helt til høyre kommer garasjeanlegget.

  • Byggestart ?
  • Interessen og salg av leilighetene vil bli avgjørende når vi starter med byggingen, sier Moen. – Vi må sikre salg av noen av leilighetene før byggestart.

Autovernselskapet startet i 2012. Nå består gruppen av Sirdal Veibetong, SVB Veisikring og SVB Maskinparken. Høsten 2023 overtok de Autovernmontasje-selskapet i Lyngdal som en virksomhetsoverdragelse. Der var det 16 ansatte og de hadde kontrakter verd 60 millioner kroner.

Selskapet er spredd med verksted, lager og kontor på Konsmo og Lyngdal. Ellers er det lager på Ålgård og Aksdal.

Annonse

Siden medarbeiderne alltid er under flytting til neste oppdrag, har selskapet 60 kjøretøyer på hjul til en verdi av 150 millioner kroner. Derfor er det egne mekanikere i Konsmo (1) og Lyngdal (2) for å følge opp bilparken.

Hovedkontoret er på Tonstad med fire medarbeidere. I tillegg er det to på Konsmo og to i Lyngdal som er tilknyttet administrasjonen. Omkring ti prosent av de ansatte er bosatt i Sirdal, ellers kommer mesteparten fra Lyngdalområdet.

Et bilde som inneholder diagram, kart, plan, skjematisk Automatisk generert beskrivelse

Denne tegningen viser skisse til løsning av leilighetene.