Home>Front>Sauefilm trakk 100 tilskuere
Et bilde som inneholder person, klær, mann, mat Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Sauefilm trakk 100 tilskuere

100 tilskuere var til stede i Sirdal kino torsdag kveld og så filmen «Sau» som hadde premiere 26. januar. Kinosjef Anne Beth Fintland hadde henvendt seg til Sirdal Bondelag og spurt om de kunne ha et samarbeid.

Bondelaget snudde seg fort rundt og etter filmen var det spekemat til alle og Stian Espeland fra Nortura fortalte om sitt liv, karriere og de mange turene han har opplevd i heiene.

Filmen handler om Rakel som er fjerde generasjon gårdbruker på Nystabakka, et utkantdistrikt i Nordland, som tar over gården med kona Ida. Rakel er bevisst på alt hun ikke kan, og er avhengig av foreldrenes kunnskap. Hverdagen byr på overraskende utfordringer, hardt arbeid og magiske øyeblikk.n

Dette er siste gårdsbruk i denne bygda som er aktive. Vi får oppleve et «årshjul» fra lemming til sauene kommer hjem fra fjellbeite på høsten. Det er et svært tungdrevet gårdsbruk, som ligger i en skråning ned til sjøen.

Under slåtten er det heskjing og det gjøres på dugnad med en hel flokk av naboer i bygda som hjelper til. Det er fokus på å nytte jorda og arealet som følger med. Gjengroing er også viktig for Rakel.

Foto: Tor Arne Liland skjærer opp fenalår til gjestene.

Annonse

Et bilde som inneholder klær, person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

100 personer var til stede i kulturhuset etter filmen.

Tor Arne Liland i Bondelaget fikk mange påminnelser i denne filmen om mat og beredskap, arealutnytting og gjengroing, blant annet.

  • For alle turister som kommer til Sirdal, er det greit å kunne presentere en bygd som ikke er grodd igjen, sier Liland, som ønsker økt matberedskap i landet vårt.

Samlingen i kulturhuset på Tonstad etter filmfremvisningen, hadde samlet folk fra hele kommunen og også noen tilreisende fra Egersund, Gyland og Eiken. Tydeligvis et populært emne.

Stian Espeland er en god ambassadør for sauen. Han arrangerer dags- og overnattingsturer pluss mange arrangementer ellers. Han hadde med seg spekemat fra Gilde. Potetsalat, eggerøre og flatbrød var det Torbjørg Haugen som hadde laget.

Mens det var god oppslutning om filmen og samlingen etterpå på Tonstad, kan det nevnes at det bare var fire personer som så filmen i Egersund samtidig.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Stian Espeland hadde mange historier å fortelle fra heiene.

Sau handler om et småbruk i Nordland som skal skifte til neste generasjon, fra far til datter. Filmen er et varmt og nært portrett av