Home>Front>Sesilåmi avlyst i år og rennet avsluttes
Et bilde som inneholder person, utendørs, skisport, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Sesilåmi avlyst i år og rennet avsluttes

Styret i Stiftinga Sesilåmi vedtok torsdag å avlyse årets renn den 10. mars. Det var pr dato bare påmeldt 205 deltakere. Dette vurderer styret å være for lite til å gjennomføre rennet på en økonomisk og praktisk forsvarlig måte.

  • Vi burde hatt 700 deltakere for at det skulle gå i «break even», forteller styreleder Tarald Myrum.

Første renn gikk i 1976 og i år skulle det vært renn nummer 48, inklusive de renn som har blitt avlyst.

Styret begrunner avlysningen med følgende:

  • Mer ustabile værforhold har ført til flere avlysninger.
  • Rennet er også blitt stanset av vernemyndighetene i Setesdal Vesthei på grunn av villreinproblematikken.
  • Prosessen med forslag om nye tiltaksplaner for villreinområdene har også skapt stor usikkerhet.
  • Rennet har også en krevende logistikk for løperne med lang transportavstand mellom start og mål.
  • Alt dette har nok ført til stor tvil om rennet kan gjennomføres. Dette påvirker planene til løperne og fører til mindre deltakelse, sier Myrum som har gått 34 ganger over fjellet fra Brokke til Sinnes.
  • På denne bakgrunn ser en heller ikke at det er grunnlag for å arrangere dette rennet i framtiden, avslutter Myrum.

Sesilåmi er organisert som en stiftelse, Stiftinga Sesilåmi. Styret vil starte en prosess i samarbeid med stifterne Bygland IL, Valle IL, Sirdal Skilag og Tonstad IL med tanke på å oppløse stiftelsen i henhold til vedtektene.

Dagens styre består av Tarald Myrum (leder), Irene Moe (nestleder), Gunhild Kvinen, Dan Kjørmo og Nils Bøe.

Foto: Wenche L. Kvæven kommer fornøyd i mål i 2019.

Annonse

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, utendørs, tre

Automatisk generert beskrivelse

Rennleder Trond Helge Sinnes fra Tonstad.