Home>Front>Solgt 20 flere hytter, men til lavere pris
Et bilde som inneholder konstruksjon, utendørs, hus, vinter Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Solgt 20 flere hytter, men til lavere pris

I 2023 ble det solgt 20 flere fritidsboliger (95 totalt) i Sirdal enn året før. Men gjennomsnittsprisen i kommunen falt fra 2022 med 309.376 kroner til 3.815.957 kroner, melder Eiendom Norge i en pressemelding.

Gjennomsnittsprisen for fjellhytter på landsbasis i fjor var 3.095.817 kroner. Gjennomsnittsprisen for fritidsboliger generelt, falt med 1,2 prosent fra 2022 til 2.934.029 kroner.

Markedet ble tregere og formidlingstiden var 73 dager, mot 50 dager året før. Totalt ble det solgt 5.664 fritidsboliger i 2023, det var en nedgang på 5,2 prosent fra 2022.

  • Fritidsboligmarkedet har roet seg etter hytteboomen under pandemien. I lys av dyrtiden og de mange renteøkningene er utviklingen i hyttemarkedet påfallende stabil, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding om fritidsboligmarkedet.

Under pandemien skjedde det et skifte i antall omsetninger av hytter over 5 millioner kroner. Dette segmentet har mer enn doblet seg i omfang etter pandemien.

– Også i 2023 er det solgt mange dyre hytter. Det som er oppsiktsvekkende er at det dyre segmentet holder stand totalt sett, og det er til og med solgt flere hytter over 10 millioner enn i 2022.

– Omsetningen av dyre hytter er langt høyere enn før pandemien. Dette segmentet synes frikoblet fra renteøkninger og dyrtid, sier Lauridsen.

Annonse

– Spådommene om at hyttemarkedet skulle få seg en stor knekk på grunn av høyere rente, høye strømpriser og generell usikkerhet har ikke slått til. Slik det står nå er det salg og byggingen av nye hytter som har tatt den største støyten og ikke brukthyttemarkedet, sier han.

– Omsetningen i årets første seks uker er litt lavere enn i 2023. Dette tyder på en stabil utvikling i hyttemarkedet fremover, avslutter Lauridsen.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram, line

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, line

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, meny

Automatisk generert beskrivelse