Home>Front>Utrykninger og øvelser i all slags vær
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, hjelm, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Utrykninger og øvelser i all slags vær

Klokka 0900 fredag morgen gikk alarmen til de 118 frivillige medlemmene av Øvre Sirdal Leitegruppe (ØSL). Møt opp ved hovedkvarteret ved Brannstasjonen på Tjørhom.

Rasalarmen lød på at to personer var savnet ved Turistforeningens hytte, Tomannsbu. En hadde ødelagt foten og lå halvveis synlig i utkanten av raset. Den andre hadde forsvunnet under snøen.

  • Det er alltid viktig å møte ved vårt depot, slik at vi kan se på kartet hvor hendelsen har skjedd. Pluss det viktigste er å ta med riktig utstyr ut. Den vurderingen er viktig, sier Gunhild Kvinen (leder) og Arvid Tjørhom ved ØSL til Sirdalmedia.

Foto: Ved stopp er det diskusjon mellom medlemmene.

Et bilde som inneholder utendørs, person, Personlig verneutstyr, Menneskeansikt

Automatisk generert beskrivelse

Gunhild Kvinen, leder for ØSL-styret.

Når posisjonen er funnet, må en avgjøre hvilken vei som er raskest. Denne gangen var det kjøring til Skreå og videre med snøscooter derfra. Arnt Åge Skreå var kjentmann på stedet og visste nøyaktig hvor en kunne kjøre.

Et bilde som inneholder utendørs, person, snø, tre

Automatisk generert beskrivelse

Her spas det en snøprofil i terrenget.

Annonse

Etter litt kjøring i terrenget, stopper en opp for å se på snøprofilen. Da graves det ned en meter for å se snølagene. Det er viktig å se om det er fare for skred eller ras der en kjører.

Så kjører man etappevis, stopper og ser at alle er med, før en kjører videre. Noen plasser slippes bare en scooter gjennom skar, før neste kan komme. Det er plasser man føler seg urolig for eventuelle ras kan være eller komme. Når man er kommet opp til vannet, kjøres det inn til ulykkesstedet og man begynner øyeblikkelig med redningsaksjon.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, person, klær

Automatisk generert beskrivelse

Gunhild Kvinen har funnet den ene personen som tas til behandling.

Gunhild Kvinen (anestesisykepleier) løper bort til vedkommende som ligger med ødelagt fot og tar seg av han og begynner behandling. De øvrige starter søk med søkeutstyr og søkestenger. Går ikke lang tid før det gis tilbakemelding på søkeren om at de er nær en person under snøen. Da intensiveres søket med spader for å komme fram til vedkommende. Begge ble denne gangen funnet etter relativt kort tid.

Et bilde som inneholder snø, person, utendørs, klær

Automatisk generert beskrivelse

Frøydis Kvinen og Lone Stormoen leter etter person nummer to.

Surt vær med kraftige vindkast og snøfokk. Snøbyger var det også. Men det er godt å ha med kjentfolk. Det er gjerne i dårlig vær alarmen går nå turister ikke finner veien eller er blitt utsatt for skader.

Et bilde som inneholder klær, person, folk, vegg

Automatisk generert beskrivelse

Her plottes punktet inn på kartet av Lone Stormoen, Frøydis og Gunhild Kvinen og Arvid Tjørhom.

ØSL er en viktig organisasjon for Sirdal, både for lokalbefolkningen og turister. De rykker ut på oppdrag sommer som vinter, i all slags vær.

Denne gangen var det litt kluss og misforståelser på tilbakemeldingene. Flere hadde trykket ja til å komme, men det var feil. Men øvelsen og kjentmannskjøringen ble gjennomført av de seks medlemmene som hadde møtt fram.

ØSL kan i mars se tilbake på 40 års tjeneste. Det skal markeres 7. mars. Medlemmene har utført mange store oppdrag og uten frivilligheten fra ØSL og de andre hjelpegruppene, hadde ikke redningstjenesten i Norge fungert.

Et bilde som inneholder utendørs, person, klær, snø

Automatisk generert beskrivelse

Diskusjon før avreise mellom Gunhild og Frøydis Kvinen (til venstre) og Morten Haugen og Arnt Åge Skreå.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, person, klær

Automatisk generert beskrivelse

Søk etter den savnede personen ved Tomannsbu.